Det er allerede utviklet en veiledning for hvordan standarder kan benyttes i offentlige anskaffelser. Oppstarts­møte for den nye standarden er 12. juni. (Ill: CEN, det europeiske standardiserings­organet)

Ønsker eksperter til ny standard for offentlige anskaffelser

Virksom­heter som ønsker å påvirke utviklingen av en euro­peisk standard for offentlige anskaffelser, inviteres til komité­arbeidet.

Publisert

I juni i år starter arbeidet med å utvikle en europeisk standard for offentlige anskaffelser. Den forventes klar i 2021.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Standard Norge etablerer samtidig en såkalt speil­komité og inviterer norske eksperter på offentlige anskaffelser til å være med og påvirke den europeiske standarden.

Som en hjelp langs veien, foreligger det nå en gratis tilgjengelig veiledning med formål å sikre bedre forståelse av hva standarder er og hvordan de kan refereres til i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Standard Norges svenske søster­organisasjon, SIS, har fått i oppdrag å lede det europeiske arbeidet. Komiteen har oppstarts­møte i Stockholm 12. juni 2019 og den nye standarden forventes å være klar i 2021.

Kilder:

Søker eksperter til å påvirke en europeisk standard for offentlige anskaffelser
https://www.anbud365.no/soker-eksperter-til-a-pavirke-en-europeisk-standard-for-offentlige-anskaffelser/

Vil du være med å utvikle en europeisk standard for offentlige anskaffelser?
https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/kvalitet-og-risiko/2019-nyheter/vil-du-vare-med-a-pavirke-utviklingen-av-en-europeisk-standard-for-offentlige-anskaffelser/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Den nye standarden

kommer til å berøre følgende temaer:

  • En integritets- og ansvarlighets­policy for offentlige anskaffelser
  • En risikohåndterings­strategi for området integritet for offentlige anskaffelser
  • En intern retnings­linje for ansatte som jobber med offentlige anskaffelser
  • En integritets­forsikring mellom oppdrags­giver og leverandør
  • Et system for å håndtere data knyttet til offentlige anskaffelser og kvalitet i tilhørende prosesser
Powered by Labrador CMS