(Illustrasjon etter Difi)

Difi lanserer sertifisering av innkjøpere

Den 14. oktober lanseres eksamens­mulighet for alle som ønsker å oppnå grunn­leggende sertifisering for offentlige anskaffelser.

Publisert

SOA BASIS (Sertifiserings­ordningen for Offentlige Anskaffelser) er en nasjonal sertifisering for innkjøpere i gjennom­føring av anskaffelses­prosessen på et grunn­leggende nivå. Ordningen består av en fagplan og en sertifiserings­test.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Grunnleggende kompetanse

Målgruppen for SOA BASIS er personer som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffelses­prosesser. Ved bestått sertifisering vil kandidaten ha bevist sin kompetanse innenfor plan­legging, konkurranse­gjennomføring og kontrakts­oppfølging av en anskaffelses­prosess, samt generelle anskaffelses­begreper, lover og regler.

SOA BASIS erstatter Innkjøpskortet.

Kursholder trenger ikke være sertifisert

I følge nett­stedet anbud365.no har Difi ingen godkjennings­ordning av kurs­leverandører. Det betyr at de som er interessert i å ta kurs og deretter den nødvendige testen for å bli sertifisert, må se etter kurs­leverandører som legger fagplanen for SOA BASIS til grunn for sine kurs.

Høyere utdanning

I tillegg til SOA BASIS finnes Anskaffelses­akademiet, som gir tilbud på høyere utdanningsnivå – med vekttall og karakter som dokumentasjon.

Kilder:

Slik blir Difis nye sertifisering av offentlige innkjøpere
https://www.anbud365.no/regelverk/slik-blir-difis-nye-sertifisering-av-offentlige-innkjopere/

Snart lanseres testen som skal gi sertifiserte innkjøpere
https://www.anbud365.no/regelverk/snart-lanseres-testen-som-skal-gi-sertifiserte-innkjopere/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS