Renholds­bransjen er blant de bransjene der flest ser lyst på fremtidien. (Ill.foto: Colourbox)

Service­bransjen mer optimis­tisk enn på lenge

Optimismen nærmer seg det høyeste målte nivået hos bedrifter i NHO Service og Handel de siste åtte årene.

Publisert

Markeds­situasjonen oppleves samlet sett som svært god av bedriftene i NHO Service og Handel (NHOSH), med en score på 27. Dersom alle bedriftene hadde svart at markeds­situasjonen var uendret ville scoren vært "0", dersom alle hadde svart "god" ville den vært + 100 og tilsvarende – 100 om alle hadde svart "dårlig".

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Aller lysest på fremtiden ser bedrifter innenfor kategorien Forretnings­messig tjeneste­yting. Disse omfatter blant annet bemanning / rekruttering, sikkerhet / beredskap, renhold og eiendoms­drift. Deres svar gir en gjennom­snittlig score på 38.

Kilde: Sterk optimisme i tjenestesektoren
https://www.nhosh.no/prosjekter-og-program/okonomibarometer/2019/sterk-optimisme-i-tjenestesektoren/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS