Konkurranse­utsettingen av renholdet i Forsvaret har lenge vært et betent tema. (Ill.foto av Forsvarsbyggs hovedkontor)

Skal rengjøre i eget hus

Forsvars­departe­mentet har gått bort fra å bruke privat rengjørings­selskap. I resten av Forsvaret skal det fortsatt være konkurranse­utsatt.

Publisert

I Stortingets spørretime i går ble Forsvars­minister Frank Bakke-Jensen utfordret av venstre­siden på hvorfor ikke renholdet tas tilbake i hele Forsvaret. Det kom også fram at Forsvars­departe­mentet har gått bort fra å bruke privat selskap i sine egne lokaler.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Konkurranse­utsettingen av renholdet, som tidligere ble utført av renholdere ansatt i Forsvarsbygg, ble vedtatt av regjeringen i 2014.

Beslutningen var lite populær blant de Forsvarsbygg-ansatte renholderne og deres fagforening (NTL). Etter en anbuds­konkurranse i 2016 ble ISS Facility Services AS valgt som leverandør av renholds­tjenestene.

Én utfordring etter oppstarten, har vært at ikke alle renholdere i det private selskapet har hatt sikkerhets­klarering, og derfor har måttet få følge av ansatte med klarering.

Nå er renholdet tatt tilbake i eget hus – men altså kun i Forsvars­departe­mentets egne lokaler.

Kilde: Møkk flyter i Forsvaret etter privatisering - forsvarsministeren kastet ut ISS fra egne kontorer, https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/04/03/195566889/mokk-flyter-i-forsvaret-etter-privatisering-forsvarsministeren-kastet-ut-iss-fra-egne-kontorer

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Oppdatering: Renholdstjenesten i Departementes sikkerhets-og serviceorganisasjon (DSS) har inngått avtale om levering av renholdstjenester for Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor.

Kilde: https://www.dss.dep.no/for-pressen/aktuelle-saker/dssarsrapport-for-2018/

Powered by Labrador CMS