Stortingets endringer rundt fast og midlertidig ansettelse trer i kraft 1. januar 2019. (Ill.foto etter Colourbox)

Nye regler for fast ansettelse

Fra 1/1-2019 inn­føres en ny definisjon av fast ansettelse i arbeids­miljø­loven. Det kan påvirke ut­formingen av individuelle arbeids­avtaler.

Publisert

Det er arbeids­giver­organisasjonen Virke som melder dette, og som samtidig anbefaler sine medlems­bedrifter å sjekke om arbeids­avtalene er i tråd med nytt regelverk.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den nye reglen endrer ikke på mulig­hetene til midlertidig ansettelse eller bruk av tilkallings­vakter.

Stortinget har fastsatt følgende definisjon av fast ansettelse:

«ansettelsen er løpende og tids­ubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeids­forhold gjelder, og at arbeids­taker sikres forutsig­barhet for arbeid i form av et reelt stillings­omfang».

En presisering av dette kan ses på Virkes nettside: Nye regler for fast ansettelse, https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/nye-regler-for-fast-ansettelse/

Ytterligere info hos Lovdata: Lov om endringer i arbeids­miljø­loven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemannings­foretak), https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-46

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS