NFSR inviterer til frokost­møte

Fire spennende foredrag om miljø og kilde­sortering + frokost. Onsdag 28. februar i Oslo, påmelding senest 23/2.

Publisert

Norsk Forening for Service og Renhold ønsker vel­kommen til faglig frokost i Oslo sentrum – Det Norske Teatret, Bikuben. Kristian IV`s gate 8 i Oslo. Se også kart nederst på deres nett­side https://www.detnorsketeatret.no/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den faglige biten avholdes fra kl. 09.00 til 11.00, mens frokost serveres fra kl 08.30 til 09.30.

Pris & påmelding

Pris for NFSR-medlemmer kr 150,- og for ikke-medlemmer kr 250,-.

Betales ved påmelding til konto: 1503.18.01424. Merk innbetalingen med ditt navn og «frokostmøte 28.02.2018»

Bindende påmelding foretas innen 23. februar til Elisabet Enger (Elisabeth.enger@essity.com) eller Maien Winther (mwinther@getmail.no).

Faglig program

Tema er miljø og kildesortering – utfordringer, løsninger, inspirasjon og gode råd.

Kl 09.00. Norsk Gjenvinning, ved Morten Frøid, gir oss ett inn blikk i hva som kan være drifts­lederens drømme­situasjon når det gjelder avfalls­håndtering. Norsk Gjenvinning er landets største leverandør av avfalls- og gjenvinnings­tjenester og Frøid har selv vært i gjenvinnings­bransjen siden 1987.

Kl 09.30. Stiftelsen Miljøfyrtårn, ved daglig leder Ann-Kristin Ytreberg. Gjennom Miljø­fyrtårns digitale system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljø­tiltak i hver­dagen. Vi får høre mer om hvorfor dette er lønnsomt for alle.

Kl 10.00. Samfunns­ansvar, etiske retnings­linjer og miljø i Culina, ved prosjekt­leder Irene Gulbransen. Culinas hovedkontor (Enor as) har bygget opp kjedens kvalitets- og miljø­styrings­system. De følger kravene i ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø) og vi får høre om deres viktigste sjekk­punkter.

Kl 10.30. Hverdagen i en bedrift ved Lise Slorby, Senior­rådgiver i Økonomi- og styrings­avdelingen i Arbeids– og velferds­direktoratet. Hvordan legge til rette slik at det er enkelt å kilde­sortere? Hvordan gjør de det i Arbeids- og velferds­direktoratet?

Kl 10.50 Oppsummering.

NFSRs nettside: http://www.nfsr.no/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS