Tekstilrens­faget kan nå rekruttere fra VG2 Industri­teknologi i et 2+2-løp, eller fra Vg1 TIP og gjennom­føre opp­læringen som 1+3. (Ill.foto: Colourbox).

Tekstilrensfaget blir 2+2-løp

Videre­gående­fag endres fra ett år på skole og tre år i bedrift, til to år i skole og to år i bedrift.

Publisert

Det er Kunnskaps­departementet som har vedtatt at VG3 tekstilrens­faget skal endres fra dagens ordning 1+3, det vil si ett år på skole og tre år i bedrift, til et ordinært 2+2-løp, med to år på skole og de påfølgende to år i lære i bedrift.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Faget skal da rekruttere fra VG2 Industri­teknologi. Departe­mentet opprett­holder med dette beslutningen hos Utdannings­direktoratet, der begrunnelsen var at det er mer krevende å ta inn unge etter bare ett år på yrkesfag, og at dette innbærer at bedriftene må ta et større opplærings­ansvar, jamfør direktoratets rapport av 2016, s 283.

- Vi tar departementets beslutning til etteretning. Det er viktig å understreke at beslutningen ikke er til hinder for at bedriftene fortsatt kan rekruttere fra Vg1 TIP og gjennomføre opp­læringen som 1+3. Forskjellen er at dette ikke er hoved­regelen, seier bransjesjef i Norsk Renseri- og Vaskeriforening, Kjetil Tvedt.

NRV har dessuten foreslått kryssløp fra det nye faget Vg1 design og tradisjons­håndverk, som etter planen innføres fra skoleåret 2020-21.

Kilde: Tekstilrensfaget blir 2+2-løp, https://www.norskindustri.no/bransjer/renseri-og-vaskeri/aktuelt/tekstilrensfaget-blir-22-lop/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS