Endringen i opplærings­loven gjør det mulig å ta fagbrev på jobb allerede fra høsten, opplyser kunnskaps- og integrerings­minister Jan Tore Sanner. (Foto: Marte Garmann)

Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

Stortinget har gitt sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb.

Publisert

Kunnskaps- og integrerings­minister, Jan Tore Sanner (H), tror ordningen kan sikre at enda flere blir faglært og står i jobb lengre.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Vi vet at det i dag er mange som står som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Nå skal vi gjøre det enklere for dem å ta de fag- og svenne­brevene de allerede nesten er kvalifisert for, sier statsråden.

Anne Jensen.

– Dette er en viktig sak. Det gir bedre muligheter til å motivere medarbeidere til å utvikle seg innenfor faget, sier bransje­direktør renhold i NHO Service og Handel, Anne Jensen, i en kommentar til Renholdsnytt.

Fagbrev på jobb fra høsten

Stortinget vedtok 25/5 regjeringens forslag om endring i opplærings­loven. Det blir dermed åpnet for å ta fagbrev på jobb fra høsten 2018.

I dag må man enten ha fullført læretiden som lærling eller ha minimum fem års heltids­praksis i faget for å melde seg opp til fagprøven.

Sanner trekker spesielt frem de mange ufaglærte i helse- og omsorgs­sektoren som nå kan få muligheten til å opparbeide seg formell kompetanse.

– Vi vet at mange som jobber i helse- og omsorgs­yrker jobber deltid og sliter med å oppnå fem års praksis for å ta fagprøven. Dette er en veldig god nyhet for dem, og så er det godt nytt for kommuner og andre arbeids­givere. Det er stort behov for flere faglærte i denne sektoren, sier Jan Tore Sanner.

Ønsket ordning fra mange hold

Forsøksordningen, som er grunnlaget for modellen, har vist at det er mulig å gå opp til fag- eller svenne­prøven på grunnlag av allsidig praksis, realkompetanse­vurdering og opplæring i ordinært arbeid.

En rekke henvendelser i hørings­runden har vist at ordningen er ettertraktet for både fylkes­kommuner, bedrifter og enkelt­personer.

– Jeg har fått mange positive tilbake­meldinger på forslaget når jeg har vært ute på besøk. Målet er selvsagt at flere voksne skal ta fagbrevet samtidig som de kan beholde lønnet arbeid og får opplæring i arbeids­tiden. Men kravene til fagbrev er det samme for disse kandidatene som andre, sier Sanner.

Styrker spesielt sårbare grupper

Kandidatene skal gå opp til den samme fag- eller svenne­prøven som lærlinger og avlegge de samme eksamenene som praksis­kandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere.

– Terskelen for å ta fagbrev kan være veldig høy når det å signere en lærling­kontrakt også betyr at familien mister en viktig inntekt. Jeg håper og tror at den nye ordningen senker terskelen og styrker sårbare gruppers mulighet til å få et viktig kompetanse­bevis, sier kunnskaps- og integrerings­minister Sanner.

Kilde: Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-det-mulig-a-ta-fagbrev-pa-jobb/id2602273/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS