Ved FM-studiet ved OsloMet (tidligere HiOA) har miksingen av førstegangs­studenter og yrkes­aktive med lang erfaring gitt ekstra mange fruktbare diskusjoner og mye idéutveksling.

Studér enkeltemner på FM-studiet!

Også til høsten kan du søke om plass på enkelt­emner ved FM-studiet på Handels­høyskolen ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Publisert

Teksten er skrevet av Ellen Nygard, OsloMet:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Høsten 2018 tilbys følgende emner til enkelteemne­studenter:

  • «Facility Management (FM) og serviceledelse»,
  • «Mennesker, organisasjon og FM (Soft FM)»,
  • «Real Estate Development and Real Estate Economics» og
  • «Anskaffelser, forhandlinger og kontraktsledelse».

Her finner du lenker til emne­beskrivelse med pensum­oversikt for emnene:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Enkeltemner-og-privatisteksamen-paa-Handelshoeyskolen-og-Institutt-for-offentlig-administrasjon-og-ledelse/Enkeltemnetilbudet-paa-Handelshoeyskolen-og-Institutt-for-offentlig-administrasjon-og-ledelse

Søknadsprosessen er beskrevet på:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Enkeltemner-og-privatisteksamen-paa-Handelshoeyskolen-og-Institutt-for-offentlig-administrasjon-og-ledelse/Slik-gjennomfoeres-enkeltemneopptaket2

Tidsfrister

Merk at det er to frister som må overholdes: Den 15. juni – 1. august kan de som har generell studie­kompetanse eller oppfyller krav til real­kompetanse, søke generelt opptak til det å studere enkeltemner på Handels­høyskolen ved OsloMet.

De som har fått bekreftet opptak, kan så i en gitt periode i august/september melde seg opp til de emnene de ønsker. Datoer for påmeldings­perioden publiseres i løpet av juni 2018. Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder ved oppmelding.

Er du interessert, og du har generell studie­kompetanse eller vet du oppfyller kravene til real­kompetanse, ta direkte kontakt med ellen.nygard@oslomet.no for emnet FM3000 Mennesker, organisasjon og FM (Soft FM) og knut.boge@oslomet.no for de øvrige emnene. Dette er viktig siden under­visningen i høstens emner kan starte opp før perioden for emne­påmelding har startet.

Realkompetansekrav

De generelle real­kompetanse­kravene er beskrevet på:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Slik-soeker-du-opptak/Realkompetanse


I tillegg må de studie­spesifikke kravene (OBS: FM-emnene har samme krav som bachelor­studiet i økonomi og administrasjon) oppfylles. Disse er beskrevet på:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Slik-soeker-du-opptak/Realkompetanse/Fagspesifikke-krav-til-realkompetanse

og på:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Slik-soeker-du-opptak/Realkompetanse/Retningslinjer-for-opptak-paa-grunnlag-av-realkompetanse-ved-Hoegskolen-i-Oslo-og-Akershus


Når det gjelder søkere fra land utenfor Norden, må norsk på nivå med kravet til generell studie­kompetanse dokumenteres, for eksempel med «Bergenstesten». Nettsiden til Samordna opptak beskriver i detalj hvordan språkkrav i henholdsvis norsk og engelsk dekkes, og hvordan man dokumenterer sin kompetanse i norsk og engelsk for å kunne søke opptak til høyere utdanning i Norge:

https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/index.html

Pris

Med opptak som enkeltemne­student ut fra generell studie­kompetanse eller oppfylte real­kompetanse­krav er kostnaden kr 720 i semester­avgift, i tillegg kommer utgifter til lærebøker og reiser til eventuelle studie­besøk i løpet av emnet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS