PC-arbeid gir kanskje lettere og mer kortvarige plager enn man hitil har trodd. (Foto: Jan Tveita)

PC-arbeid gir få langvarige plager

Norske forskere har samlet tilgjengelig forskning om muskel- og skjelettplager. Resultatet er forbløffende, fastslår STAMI-forsker.

Publisert

Av Jan Tveita, hmsmagasinet.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Statens arbeidsmiljø­institutt (STAMI) har samlet internasjonal viten­skapelig litteratur og har gjort et funn som forsker Bo Veiersted betegner som overr­askende, skriver Dagsavisen.

– Vi kan avdramatisere faren ved pc-arbeid gjennom å si at det gir lettere og mer kort­varige plager enn man kanskje har ventet, sier Veiersted.

Mye jobb gir mest kortvarige plager

– For de fleste av oss er det risiko for å få nakke- og skulder­plager ved mye jobbing foran pc-en, men dette er plager av akutt karakter. De kroniske muskel- og skjelett­plagene ser man ikke så ofte ved data­arbeid, sier Veiersted.

Tyngre belastninger i andre yrker

Arbeidstakere i bygg- og anleggs­sektoren og pleie- og omsorgs­sektoren utsettes for tyngre belastninger.

– Massiv løfting, såkalt manuell håndtering hvor du løfter mange tonn daglig, er sann­synligvis en risiko­faktor over tid. Her må man legge til rette og tilby hjelpe­midler.

– En type løft som gir større risiko, er imidlertid der hvor du står forover­bøyd, løfter noe og samtidig vrir over­kroppen. Da får du en meget uheldig belastning på rygg­søylen.

Forsterkes av mistrivsel

Det ser også ut til at kroniske rygg-, nakke- og skulder­plager og psyko­sosiale forhold ved arbeids­plassen forsterker hverandre.

– Det er uheldig når en arbeids­taker har stor innsats, men lav belønning. Kombinerer man dette med en fysisk anstrengende jobb, ser det ut til å øke risikoen for kroniske plager, sier Veiersted til Dagsavisen.

Kilde: PC-arbeid gir få kroniske plager, https://www.dagsavisen.no/innenriks/pc-arbeid-gir-fa-kroniske-plager-1.1085018

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS