Nilfisks første robot, gulv­vaskeren Liberty A50, i aksjon under messen CMS Berlin i september 2017.

Opptil 40 prosent kan tas av roboter

Nilfisk har tro på at nesten halv­parten av rengjørings­markedet skal kunne tas ved hjelp av roboter.

Publisert

Det er Nilfisk-leder Hans Henrik Lund som uttrykker dette i et intervju med det europeiske renholds­bladet ECJ.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Lund har bakgrunn innenfor teknologi, digitalisering og produkt­utvikling, og begynte i Nilfisk i august 2017 for å lede selskapet inn i nye tider.

I 2016 bestemte Nilfisk seg fjor å utvikle auto­nome rengjørings­systemer (dvs. selvstyrte maskiner som i stor grad selv kan fatte avgjørelser) gjennom sitt Horizons program og et samarbeid med Carnegie Robotics. Gulvvaske­maskinen A50 er det første hånd­faste resultatet av dette.

Lund øker nå innsatsen ved å uttale at innen fem til sju år skal 10 prosent av Nilfisks omsetning komme fra auto­nome løsninger. Dette er veien å gå. Kundene trenger ikke å over­bevises først, vi trenger bare å realisere løsningene.

Ser for seg mange endringer

Han ønsker å gå i partner­skap med flere selskap for å løse de tekno­logiske utford­ringene. Sensorene og kameraene er egentlig alle­rede til­gjengelige, men tenk deg at roboten skal vaske et skinnende, mørkt gulv. Hvis sola da skinner gjennom vinduet og ned på gulvet, vil det antakelig påvirke resultatet.

CEO Hans Henrik Lund er også sikker på at utformingen av auto­nome maskiner vil bli endret. I dag tar man tildels utgangs­punkt i standard rengjørings­maskiner og omgjør dem til auto­nome løsninger. I fremtiden vil de bli laget slik at menneskelig inn­gripen verken er nød­vendig eller mulig.

Kutter trolig i øvrig utvalg

Og fra Nilfisk ser han for seg et bredt spekter av auto­nome maskiner. De skal kunne dekke alle aspekter ved gulvrenhold, inkludert støv­suging. Opp mot 40 prosent av den totale omsetningen i det profe­sjonelle markedet skal kunne dekkes av auto­nome løsninger. Det er mye, i og med at ettersalg, som service, i dag utgjør 35 prosent av Nilfisks omsetning.

Når det gjelder manuelle maskiner, spør han seg om kundene egentlig trenger så mange ulike maskiner. Trolig er det mulig å forenkle utvalget.

Må sette full fres

Lund er overbevist om at det profesjonelle markedet står foran helt funda­mentale endringer. For Nilfisk dreier det seg om å gi full gass eller la andre selskap gå foran.

– Jeg har allerede sett trenden i andre bransjer. For tiden er renholds­bransjen på vei gjennom en helt klassisk kurve der ny teknologi tas i bruk, sier han.

Kilde: Up to 40 per cent of cleaning could use autonomous solutions, http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/february-march-2018/latest-news/up-to-40-per-cent-of-cleaning-could-use-autonomous-solutions

Så vil tiden vise om Nilfisks mål om at ti prosent av omsetningen skal komme fra autonome løsninger innen innen fem til sju år er godt nok. Bilbransjen har selvsagt andre økonomiske muskler enn rengjørings­bransjen, men om vi legger til grunn den farten autonome løsninger nå er på vei inn i biler, er det godt mulig at produsentene av rengjørings­maskiner bør skru opp ambisjonene flere hakk. Journ.anmerkning.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS