Bruk av løsnings­midler, for eksempel ved noen typer spesial­renhold, kan øke risikoen for å få multippel sklerose. (Ill.foto fra Colourbox)

Økt risiko for MS

Renholdere som kommer i kontakt med sterke løsnings­midler, har 50 prosent større risiko for å få multippel sklerose.

Publisert

Det samme gjelder arbeidere i skjønnhets­salonger, dekoratør og andre som kommer i kontakt med sterke løsnings­midler, enten i malings­tynnere eller rengjørings­midler. Alle disse har 50 prosent større risiko for å utvikle MS, viser en studie publisert i bladet Neurology.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Risikoen for å få en såkalt nevro­degenerativ sykdom er sju ganger dersom du jobber med løsnings­midler og i tillegg har foreldre som har gjort det samme. Og den er tredve ganger høyere dersom du i tillegg røyker.

Det siste kan indikere at konstant lunge­irritering kan aktivere immun­systemet på en måte s om gjør at det lettere utvikles MS, en sykdom der immun­celler svikter og angriper nervene i kroppen.

Studien er ledet av Anna Hedström ved Karolinska Institutet i Stockholm. Den omfatter 5000 mennesker, hvorav 2042 som nylig har blitt diagnostisert med MS.

Kilde: Cleaners face increased risk of multiple sclerosis, says study http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/cleaners-face-increased-risk-of-multiple-sclerosis-says-study

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

MS er en kronisk betennelses­sykdom i sentralnerve­systemet (hjernen og ryggmargen). De vanligste symptomene er utmattelse, vannlatings­problemer, kognitive forstyrrelser, gang­vansker, redusert syn, muskel­svakhet og annet.

En nevro­degenerativ sykdom er en sykdom som primært påvirker nerve­cellene i hjernen. Eksempler er Alzheimers sykdom og andre demens­sykdommer, Parkinsons sykdom og Huntingtons sykdom.

Powered by Labrador CMS