I følge den nye studien smitter influensa ikke bare gjennom nysing, hosting og berøring av smittede overflater, men også gjennom vanlig pust. (Ill.foto: Colourbox)
I følge den nye studien smitter influensa ikke bare gjennom nysing, hosting og berøring av smittede overflater, men også gjennom vanlig pust. (Ill.foto: Colourbox)

Influensa spres lettere enn antatt

Forskere ved Maryland universitet mener influensa­viruset kan smitte ved vanlig pusting.

Publisert

Det er allment antatt at man kan smittes av influensa på to måter, enten gjennom dråpe­smitte fra en syk person som nyser eller hoster, eller ved å berøre smittede overflater.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Men i følge den nye studien kan influensa også smitte fra en person til en annen gjennom vanlig pusting. Forskerne har nemlig funnet store mengder influensa­virus i luften som syke mennesker har pustet ut på vanlig måte – uten å nyse eller hoste.

– Folk med influensa gir opphav til aerosoler med smitte [aerosoler er små dråper som holder seg flyvende over tid] selv når de ikke nyser eller hoster, særlig de første dagene etter at de har blitt syke. Når noen er i ferd med å utvikle influensa, bør de derfor gå hjem og ikke bli værende på arbeids­plassen og smitte andre, sier Donald Milton, professor ved University of Maryland School of Public Health.

I akkurat denne studien, og med akkurat den måle­metoden som ble brukt, fantes det smittbare virus i ut-luften fra ca. 35-40 prosent av de personene som hadde influensa, og som ikke nøs eller hostet.

Det å holde overflater rene, vaske hendene ofte og unngå hosting, er altså ikke en fullgod forsikring mot smitte­overføring.

Forskerne mener funnene kan brukes til å raffinere matematiske modeller for luftbåren smitte­overføring, noe som i neste omgang kan brukes til å forbedre ventilasjons­anlegg i alt fra kontor­bygg og klasserom til t-banevogner.

Studien heter «Infectious virus in exhaled breath of symptomatic seasonal influenza cases from a college community» og er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Kilde: Flu May Be Spread Just By Breathing, New Research Shows, http://www.infectioncontroltoday.com/news/2018/01/flu-may-be-spread-just-by-breathing-new-research-shows.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS