(Foto: SafeUse AS)

Hele stoffkartoteket i lommen

En ny app for kjemi­kalier gjør stoff­kartoteket tilgjengelig på mobil­telefonen.

Publisert

Av Jan Tveita, hmsmagasinet.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Appen gjør data­bladene for kjemi­kaliene lett tilgjengelig for alle ansatte i en virksomhet, der de befinner seg. I fremtiden vil de også kunne logge risiko­vurderinger og eksponering, og dermed gjøre HMS-jobben enklere enn før, ifølge leverandøren SafeUse i Sandefjord.

Dataene synkro­niseres med hoved­programmet, som også sørger for at karto­teket alltid er oppdatert med siste versjon av data­bladene.

Dette er nyttig for virksom­heter som har flere lokasjoner der data­bladene skal være til­gjengelig og oppdaterte. Der de før måtte skrive ut og sette opp­datert informasjon i permer, blir nå alt auto­matisk distribuert til alle med noen enkle taste­trykk, ifølge leverandøren, som tilføyer at appen blir til­gjengelig for nye og eksisterende kunder og kan lastes ned via Apple App Store og Google Play i løpet av neste uke.

For ytterligere opplysninger, kontakt leverandøren.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS