Illustrasjon etter Sota Data og Colourbox
Illustrasjon: Sota Data
Illustrasjon: Sota Data
Illustrasjon: Sota Data
Illustrasjon: Sota Data
Illustrasjon: Sota Data

Dataverktøy med alt-i-ett

Sota Data AS lanserer Renholds­kalkylen, et alt-i-ett planleggings-, kalkulasjons- og styrings­verktøy for renholds­virksomheter.

Publisert

For å lykkes med bruken av Renholds­kalkylen, kreves minimalt med forkunnskap, skriver selskapet i en egen­omtale av det nye data­verktøyet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det kreves heller ingen dybde­kompetanse rundt verken ytelser, nøkkeltall, bygnings­tegninger i ulike formater eller andre begreper som tradisjonelt sett benyttes i renholds­bransjen.

Renholds­kalkylen er utviklet for at renholds­entreprenører hurtig og sikkert skal kunne registrere og kalkulere tid og pris på renhold, for potensielle eller eksisterende kunder.

Kaklkylen skal kunne beregne for daglig fast renhold, frekvens­renhold, behovs­basert renhold, INSTA 800-relatert renhold, annet daglig renhold, periodisk arbeid, gulv­vedlikehold og vinduspuss.

Renholds­kalkylen kan også kjøres på servere som er 100% lukket for omverdenen. Det kreves ingen internettilgang hverken under oppstart eller drift av systemet. For mange kunder vil det bety ekstra sikkerhet for de data som systemet produserer, melder Sota Data.

Mer info på www.renholdskalkylen.no og www.sotadata.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS