Avgiften er lovpålagt alle virksom­heter med aktivitet innenfor over­natting, servering og renhold, både virksom­heter med ansatte og virksom­heter uten ansatte (enkeltpersonforetak / enmannsbedrift). (Ill.: RVO)

RVO-avgift til 13 500 småforetak

Det er nå sendt ut krav til ca. 13 500 virksom­heter i over­natting, servering og renhold som er registrert med under 2 ansatte.

Publisert

Fondet for de regionale verneom­budene opplyser at avgifts­kravet er pålydende minste­beløpet kr 250 og at betalings­fristen er 3 uker.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Virksomheter som er registrert med flere enn 1 ansatt, vil motta avgiftskrav i 3. kvartal. Nytt i år vil være at avgiften er forhånds­beregnet ut fra virksom­hetens lønns­grunnlag (2017) eller antall ansatte virksom­heten er registrert med. Disse virksom­hetene vil før avgifts­kravet sendes ut motta informasjon om beregnet avgifts­beløp per e-post eller brev. Dersom beregnet avgifts­beløp ikke stemmer med virksom­hetens egne tall, vil det være mulig å endre faktiske lønns­opplysninger, før endelig krav om avgift sendes ut.

Kilde: Avgift 2018, https://hrr.rvofond.no/a/avgift-2018

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS