I 2017 hadde renholds­ledere litt svakere lønns­utvikling enn renholderne de leder, men i 2016 var det lederne som fikk mest blant de to yrkes­gruppene.
I 2017 hadde renholds­ledere litt svakere lønns­utvikling enn renholderne de leder, men i 2016 var det lederne som fikk mest blant de to yrkes­gruppene.

Lønna økte med 1,8 prosent

Gjennom­snittlig måneds­lønn for kategorien «renholdsleder» økte fra kr 35 000 til 35 620 fra 2016 til 2017, viser tall fra SSB.

Publisert

For renholds­ledere ansatt i kommunene var gjennom­snittlig måneds­lønn i 2017 kr 35 160, i det private 35 810, mens snittet for alle sektorer var kr 35 620.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Disse tallene omfatter avtalt lønn, uregel­messige tillegg og bonus, mens overtids­godtgjørelser ikke er medregnet. Det er LO-organet Fri Fagbevelse som har samlet SSB-statistikk for et stort antall yrker.

Tallene tar ikke hensyn til alder og ansiennitet. Man kan dermed ikke automatisk si noe om hvorvidt en 40-årig leder med 10 års ansiennitet ville tjene bedre i det private enn i det offentlige.

Motsatt for renholdere

Men renholdsleder­yrket i snitt synes å være litt bedre betalt i det private enn i det offentlige, kan situasjonen være motsatt for renholdere:

For kommunalt ansatte renholdere var gjennom­snittlig månedslønn kr 31 570 i 2017, for renholdere i privat sektor og kommunale foretak 30 960 og i stats­forvaltningen 32 280.

Tallene bør tas med en klype salt, da statistikken ikke går inn på om gjennomsnitts­alderen er høyere i det offentlige enn i det private.

Får minst for boligrenhold

Tilsynelatende er det minst lukrativt å rengjøre i private hjem, men igjen kan statistikken gi et skjevt bilde med tanke på ansiennitet.

For renholdere i private hjem (og her skjelner ikke statistikken mellom ansatt i privat sektor eller kommunale foretak), var gjennoms­nittlig månedslønn nemlig 29 640.

Kilde: Sjekk lønnsutviklingen i over 300 yrker, https://frifagbevegelse.no/forside/sjekk-lonnsutviklingen-i-over-300-yrker-6.158.539549.77b6a60fd2

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Tallenes tale

Tabellen viser månedslønn i 2015, 2016 og 2017, samt stigning i prosent fra henholdsvis 2015 til 2016 og fra 2016 til 2017:

Renholdsledere: 33 800, 35 000 og 35 620, stigning 3,55% og 1,77%.

Renholdere: 29 900, 30 500, 31 250, stigning 2,00% og 2,46 %.

Renholdere i private hjem: 28 200, 29 100 og 29 800, stigning 3,19% og 2,41%,

Powered by Labrador CMS