Vaskerier tilknyttet NVK klarte å heve kvaliteten enda et hakk i 2017. (Ill.foto: teh)

2017 et godt år for vaskerihygiene

98,3 prosent av prøvene som ble tatt av Norsk Vaskeries Kvalitets­tilsyn i fjor, oppfylte kvalitets­kravene.

Publisert

Ialt gjennom­førte NVK mikro­biologisk kontroll av 1728 stk. pakket tøy. Kun 1,7 prosent viste resultat over tiltaks­verdi på 20 cfu/dm2 for totalkim.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I 2016 var andelen over tiltaks­verdi på 2,7 prosent. Kontrollen brukes som en verifisering på at vaskerienes egen­kontroll fungerer tilfreds­stillende.

Streng kontroll

Kravene i bransje­standarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner» ble implementert på NVKs medlems­vaskerier i 2011 og medførte blant annet:

* Kontroll av minst 10 stk. pakket tøy ved hvert kontrollbesøk av NVK.

* Krav til kontroll av sjekk­punkter som friskvann som vaskerør / vaskemaskiner tar inn til skyllingene, vann fra siste skylle­kammer (vaskerør), presse (vaskerør), fuktig tøy etter vask, transport­vogner, mm.

* Krav til at vaskerier med vaskerør kontroller kontroll­punkter selv, gjennom ukentlig mikro­biologisk egen­kontroll.

* Etter hvert har også de fleste vaskerier som bruker vaske­maskiner startet mikro­biologisk egen­kontroll pga. den positive effekten de ser av dette på egen hygiene.

Økende kvalitet

Siden 2011 har andel resultat over tiltaks­verdi for pakket tøy blitt gradvis redusert fra 14,9 % i 2011 til 1,7 % i 2017. Det bør samtidig nevnes at kravet til totalkim for pakket tøy er svært strengt med 20 cfu/dm2.

Totalt gjennom­førte NVK mikro­biologisk kontroll av 2643 kontroll­punkter i 2017 og 97,0 % av disse var innen­for tiltaks­verdi. I 2016 var 94,8 % innenfor tiltaksverdi.

Kilde: 2017 - Et særdeles godt år for hygiene! http://vaskeritilsynet.no/nyhet/501

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS