(Ill. etter Colourbox)

Renholderes månedslønn var 31 250 i fjor

Tall fra Statistisk sentral­byrå viser at gjennoms­nittlig måneds­lønn for renholdere i virksom­heter var kr 31 250 i 2017.

Publisert

Det er nettavisen Frifagbevegelse.no som har satt sammen en oversikt for godt over 300 yrker. Ikke uventet er det ledere i olje som tjener mest.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tallene er gjennom­snitts­lønn for de ulike yrkene i alle sektorer (både offentlig og privat), begge kjønn, og både heltids- og deltids­arbeid.

Rangering (ved bruk av SSBs kategorisering av yrkene) og månedslønn:

  • 248. Renholds­ledere i virksom­heter kr 35 620
  • 253. Feiere, fasade­renholdere mv. kr 35 390
  • 313. Renseri- og vaskeri­maskin­operatører kr 30 620
  • 305. Renholdere i virksomheter kr 31 250
  • 318. Renholdere i private hjem kr 29 800

Gjennom­snittlig måneds­lønn for alle ansatte steg for øvrig fra 43.300 kroner i september 2016 til 44.310 kroner samme måned 2017. Økningen tilsvarer 2,3 prosent.

Kilde: Dette er lønna i over 300 yrker, https://frifagbevegelse.no/nyheter/dette-er-lonna-i-over-300-yrker-6.158.526613.71fc3210ea

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS