Retningslinjene for ordningen «Fagbrev på jobb» er ikke klare ennå. (Ill.foto: Colourbox)

Må vente med «Fagbrev på jobb»

I mai ble det åpnet for en ny ordning med å ta fagbrev på jobb, men fylkes­kommunene er ikke klare til å ta imot søknader ennå.

Publisert

LO-organet Fagbladet har spurt alle fylkes­kommunene når de kan ta imot søknader, men alle svarer at det vil ta tid. Utdannings­direktoratets retnings­linjer er fortsatt ikke klare, derfor er heller ikke de lokale ordningene på plass.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den nye ordningen innebærer at ansatte i fast stilling allerede etter ett år i jobb kan søke arbeids­giver og fylkes­kommunen om en opplærings­avtale som fører fram til fagbrev. Du må ta teori­prøven i faget og dokumentere fem års relevant praksis, før du kan gå opp til selve fagprøven. Ordningen er beregnet på folk som er i fast jobb, skriver Fagbladet.

Kilde: Stor respons på "Fagbrev på jobb", men foreløpig må du sette søknaden på vent, https://fagbladet.no/nyheter/stor-respons-pa-fagbrev-pa-jobb-men-forelopig-ma-du-sette-soknaden-pa-vent-6.91.559744.f01388245c

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS