Det svenske RUT-fradraget gir skatte­fradrag ved innkjøp av blant annet renholds­tjenester i private boliger. (Ill.foto: Colourbox)

Svenskene vil stoppe RUT-svindel

Den svenske regjeringen vil at alle som benytter seg av ROT- og RUT-fradrag, må betale elektronisk. RUT gir fradrag for bl.a. renholds­tjenester i hjemmet.

Publisert

Målet er å avskaffe kontant­betaling, som gjør det mulig for kriminelle å feilaktig påstå at betalingen er utført. Det er det svenske renholds­bladet Rent som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hvis alle betaler elektronisk kan myndig­hetene kontrollere om betaling virkelig har skjedd og at skatte­penger ikke betales ut for tjenester som kanskje aldri er blitt utført eller med høyere beløp enn det man har krav på. Det skal imidlertid være forholdsvis få som betaler kontant.

Regjeringen vil også opprette samle alle utbetalingen i én statlig instans. Det skal kvele mulig­heten for å få skatte­penger gjennom kriminell virksomhet.

Kilde: Regeringen vill strypa rut- och bidragsfusk, https://www.cleannet.se/article/view/580107/regeringen_vill_strypa_rut_och_bidragsfusk

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

ROT og RUT

Som privat­person bruker du ROT og RUT-fradraget ved at tjeneste­tilbyderen gjør et avdrag i arbeids­kostnadene på din faktura. Når du senere betaler, begjærer tilbyderen en utbetaling fra det svenske Skatte­verket.

Eksempler på ROT-tjenester er ombygging og oppussing av hus, mens RUT-tjenester kan være renhold, hage­arbeid, flytte­arbeid, it-tjenester og mye annet.

Kilde: Så här fungerar rot- och rutavdraget

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/saharfungerarrotochrutavdraget.4.d5e04db14b6fef2c866097.html

Powered by Labrador CMS