SiO har i dag bl.a. 8500 student­boliger. (Arkivfoto: teh)

Toma og SiO starter nytt selskap sammen

Toma og Student­samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) vil etablere et joint venture for FDV-tjenester.

Publisert

Toma har inngått intensjons­avtale om å etablere et felles eiet selskap (joint venture) som tilbyr tjenester innen forvaltning, drift, vedlike­hold og service (FDVS) for boliger og eien­dommer i SiO.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Partene har en mål­setning og intensjon om å inngå et for­pliktende sam­arbeid hvoretter om lag 50 medarbeidere og den virksomhet som i dag ligger i Service­enheten i SiO skal over­føres til et aksje­selskap som skal eies av henholdsvis SiO og Toma med 49 % og 51 %.

SiO er Norges største student­samskipnad og leverer velferds­tjenester til 67 000 studenter ved UiO, HiOA, BI og 23 andre høyskoler. SiO har ca. 600 ansatte og blant annet 8500 student­boliger, og skal bygge inntil 3000 nye innen 2020.

Kilde: Toma og SiO starter nytt selskap sammen, https://www.toma.no/toma-og-sio-starter-nytt-selskap-sammen.6049318-364514.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS