Toma og LHL inngår strate­gisk partner­skap

LHL etablerer et nytt moderne syke­hus på Garder­moen. Støtte­tjenestene skal driftes av et selskap felles eiet av Toma og LHL, med 52 årsverk.

Publisert

Toma og LHL har inngått aksjonær­avtale om å etablere et felles eiet selskap (joint venture). Navnet på selskapet vil bli LHL Gardermoen Drift AS. Eier­forholdet på selskapet vil være Toma med 51 % og LHL med 49 %.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Selskapet vil ha en omsetning på omlag 100 millioner pr. år. Antall årsverk vil være 52. Oppstart vil være i løpet av første kvartal 2018.

De første pasientene ønskes velkommen allerede 21. februar.

LHLs nye sykehus

LHLs etablerering av et nytt sykehus på Gardermoen inne­bærer en sam­lokalisering av Lungesykehuset LHL - klinikken Glittre og Hjertesykehuset LHL - klinikken Feiring.

I tillegg etableres nye medi­sinske tjeneste­tilbud. Syke­huset skal også inneholde et pasient- og pårørende­hotell og en restaurant som skal betjene pasienter, pårørende og ansatte.

Sykehuset er på ca. 30 000 m2. Det forventes å ha ca. 500 ansatte og omkring 30 000 besøkende pr år.

Drifter støttetjenestene

Toma og LHL har inngått aksjonær­avtale om å etablere et felles eiet selskap (joint venture). Navnet på selskapet vil bli LHL Garder­moen Drift AS. Eier­forholdet på selskapet vil være Toma med 51 % og LHL med 49 %.

Selskapet vil ha en omsetning på om lag 100 millioner pr. år. Antall årsverk vil være 52. Oppstart vil være i løpet av første kvartal 2018.

Selskapet skal ivareta alle facility management-tjenester til det nye sykehuset. Dette innebærer blant annet hotell­drift, renholds­tjenester, kjøkken­drift på sykehus­hotellet, teknisk drift, resepsjons­tjenester og vakt- og sikkerhets­tjenester.

Gjennom etableringen av selskapet og det felles eier­skapet ønsker partene å styrke kvaliteten og fleksi­bil­iteten for de tjenester Serviceenheten leverer.

Strategisk samarbeid

Det er en felles målsetning at selskapet skal være konkurranse­dyktig i markedet både hva gjelder pris, kapasitet og kvalitet.

«Vi er stolte av at LHL har valgt Toma som strategisk samarbeids­partner. Dette er den største avtalen Toma har inngått noen gang. Jeg er trygg på at vår kompetanse på service­tjenester kombinert med LHL sin lange erfaring med sykehus­drift vil bli en stor suksess», sier Thorbjørn Graarud, direktør for facility management i Toma.

«Vi er meget godt fornøyde med å ha valgt Toma som partner på dette prosjektet. De var konkurranse­dyktig både på kompetanse, produktivitet og kvalitet. De innehar den rette kompetanse til å utvikle våre service­tjenester videre til en enda mer fremtids­rettet og effektiv enhet. Med dette kan LHL fokusere på sin kjerne­virksomhet, sykehusdrift», sier Frode Jahren, general­sekretær i LHL.

Kilder:

Toma i strategisk partnerskap med LHL, https://www.toma.no/toma-i-strategisk-partnerskap-med-lhl.6088693-364514.html

– Nå flytter vi inn, https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/2018/na-flytter-vi-inn/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Om Toma

Toma er blant de fire største facility management-leverandørene i Norge.

Hoved­kontoret ligger i Bergen og selskapet har mer enn 3000 medarbeidere innenfor tjeneste­områdene renhold, kantine, sikkerhet, teknisk drift, for­pleining, post­tjenester og facility management.

Toma ble etablert i 1978. Visjonen er å gi mennesker en bedre arbeidsdag. Estimert omsetning for 2017 er NOK 1,4 mrd.

Om LHL

LHL, Lands­foreningen for hjerte og lungesyke, er en demokratisk medlems­organisasjon som ivaretar interessene til hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

LHL er en medlems­basert, ideell og helhetlig helse­organisasjon med over 52 000 medlemmer. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker og sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling.

Om det nye sykehuset

Sykehuset blir et bygg med fire bygnings­kropper på i underkant av 30 000 kvadratmeter. Totalt finnes 1073 rom. Sykehuset får 6 operasjons­saler og andre spesialistrom, 35 poli­klinikkrom, 116 kontorer, 152 sengerom og 99 hotellrom, der 12 rom er dobbeltrom / familierom. Det nye sykehuset ligger i kort gåavstand til Nordby­tjernet, som vil bli brukt til rehabilitering av pasienter.

LHL overtok onsdag 31. januar 2018 formelt det nye LHL-sykehuset Gardermoen. Den 21. februar ønskes de første pasientene velkommen. I løpet av mars og april flytter Feiring­klinikken og Glittre­klinikken inn i det nye sykehuset.

Powered by Labrador CMS