Ill.foto: Colourbox

Nå trenger du ikke lenger ha stoff­kartoteket på papir

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger ha en papir­versjon av stoff­kartoteket – over­sikten over kjemi­kalier i virksomheten.

Publisert

Arbeidstilsynet melder at Forskrift om utførelse av arbeid § 2-2 første ledd er endret, siste ledd er opphevet, og § 2-4 siste ledd er endret.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Må ikke være på papirform

Endringen innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoff­kartoteket alltid skal foreligge i papir­utgave, og at verne­ombudet nå skal ha «tilgang til» stoff­kartoteket mot tidligere «et eget eksemplar».

EU-tilnærming for biofaktorer

Her er det presisert et krav til register over arbeids­takere som er eksponert for bio­logiske faktorer.

I forskrift om utførelse av arbeid § 31-3 første ledd, første punkt, er det foretatt en presisering slik at kravet til registerføring av arbeids­takere som er eksponert for biologiske faktorer er i tråd med direktiv 2000/54/EC.

Presiseringen inne­bærer en tydelig­gjøring av at det gjelder et register­krav for arbeids­takere som er eller har vært eksponert for biologiske faktorer som har anmerkningen D (i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1).

Kilde: Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/endringer-i-arbeidsmiljoforskriftene/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS