Slik ser de nye HMS-kortene for renholds­bransjen ut. (Foto: Arbeids­tilsynet)

Nytt utseende på HMS-kort

HMS-kortene for renholdere får nytt utseende fra januar 2018. En ny og enklere bestillings­løsning er også snart klar.

Publisert

Det er ingen endringer i kravene til HMS-kort. Eksisterende HMS-kort er gyldige fram til utløpsdato.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

QR-koden på baksiden av de nye kortene kan brukes til å sjekke status for HMS-kortet. De nye HMS-kortene for renholds­bransjen ser slik ut:

Ny bestillings­løsning kommer

I løpet av januar kommer ny nettside for å bestille HMS-kort. Nettsiden er tilrette­lagt for at du enkelt kan laste opp bilde, signatur og legitimasjons­kopi fra mobil­telefon.

BestillerID, passord og alle opp­lysninger om HMS-kort i din virksomhet og tidligere ordrer er som før.

Arbeids­tilsynet håper det blir enklere å få bestilt nye HMS-kort, få merket kort som tapt eller sperret og byttet passord på de nye nett­sidene. Du kan også sjekke status for et HMS-kort på nettsiden.

Kortprodusent skifter navn

Merk også at kort­produsenten har skiftet navn fra Oberthur Technologies Norway AS til Idemia Norway AS.

Kilde: Nytt utseende på HMS-kort og ny bestillingsløsning, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/nytt-utseende-pa-hms-kort-og-ny-bestillingslosning/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


Eksisterende kort er gyldige fram til sin utløps­dato. (Foto: Arbeids­tilsynet)

 

Powered by Labrador CMS