Den nye allmenn­gjørings­forskriften for renhold gjelder f.eks. ikke for virksom­heter som er bundet av andre tariff­avtaler som er inngått med en fagforening med innstillings­rett. (Ill. etter Colourbox)
Den nye allmenn­gjørings­forskriften for renhold gjelder f.eks. ikke for virksom­heter som er bundet av andre tariff­avtaler som er inngått med en fagforening med innstillings­rett. (Ill. etter Colourbox)

Endringer i allmenn­gjøringen

1/12-2018 ble det innført flere endringer i allmenn­gjørings­forskriften for renholds­bransjen, blant annet presisert hvem den gjelder for.

Publisert

Minstelønn

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Minste­lønns­satsen i renhold er kr 181,43 fra 1/12-2018.

Reiser mellom hjemland og Norge

Fra 1. desember 2018 er det ikke lenger krav om at arbeids­giver skal dekke utgifter for reise mellom arbeids­takers hjemland og Norge. Likevel vil plikten til å dekke utgifter til reise, kost og losji fremdeles gjelde for reiser innad i Norge.

Reise mellom oppdrag ikke avklart

Tariff­nemnda har ikke gitt en avklaring på spørsmålet om reisetid mellom ulike renholds­oppdrag skal lønnes som arbeidstid etter allmenn­gjørings­forskriften. Som hoved­regel skal arbeidstid regnes slik arbeids­miljø­loven § 10-1 definerer arbeidstid. Dette gjelder uavhengig av om reiset­iden skjer mellom samme eller ulike oppdrags­givere.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med allmenn­gjørings­forskriftene og kan gi pålegg om betaling av minstelønn for arbeids­takernes faktiske arbeidstid. Dette inkluderer også reisetid mellom oppdrag.

Hvem forskriften gjelder for

Den nye allmenn­gjørings­forskriften for renhold gjelder ikke for virksom­heter som er bundet av andre tariff­avtaler som er inngått med en fagforening med innstillings­rett. Forskriften gjelder heller ikke for virksom­heter som er bundet av Renholds­overenskomsten.

For virksomheter som er bundet av andre tariff­avtaler eller Renholds­overenskomsten, er det partene selv som håndterer spørsmål om lønn.

Tariffnemndas avklaring innebærer også at forskrift om informasjons- og påseplikt og innsyns­rett ikke gjelder for tariff­bundne virksomheter.

Utleie av renholdere

Allmenn­gjørings­forskriften for renhold gjelder også for bemannings­selskaper som leier ut renholdere. Den gjelder ikke dersom bemannings­foretaket er omfattet av en tariff­avtale som er inngått med fagforening med innstillingsrett.

Kilder: Nye allmenn­gjørings­forskrifter fra 1. desember, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/nye-allmenngjoringsforskrifter-fra-1.-desember/

Her finner du den nye forskriften, https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-delvis-allmenngjoring-av-tariffavtale-for-renholdsbedrifter/

Minstelønn, https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS