Statsråd Anniken Hauglie har besluttet å endre forskriften slik at private ikke kan kjøpe renhold av ikke-godkjente renholds­bedrifter. (Illustrasjonen er en faksimile fra hørings­runden om forskrifts­endringen, foto av Hauglie: Thomas Haugersveen / Statsministerens kontor)

Nå må også forbrukere kjøpe godkjent

For privat­personer innføres det nå forbud mot å kjøpe renholds­tjenester fra ikke-godkjente firma.

Publisert

Arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie (H) har som mål å få forskrifts­endringen klar til 1. juli 2018. Det er NRK som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I dag er det bare virksomheter (offentlige og private) som har forbud mot å kjøpe renhold fra virksom­heter som ikke står i Arbeids­tilsynets Renholdsregister.

– Nå fjerner vi unntaket, slik at også private må sjekke at renholdet de kjøper, er godkjent, sier Anniken Hauglie til NRK.

Mer om Arbeidstilsynets godkjenningsordning

Forsknings­stiftelsen Fafo har anslått at forbrukere kjøper 43 prosent av renholds­tjenestene helt eller delvis svart. Dette har både gitt en mulighet for konkurranse­vridning i disfavør av de renholds­byråene som leverer «hvite» tjenester og en mulighet for utnyttelse av arbeids­takere. NHO, Virke og LO har derfor etterlyst at dette smutt­hullet i regel­verket må tettes.

Kilde: Nå må du sjekke om vaskehjelpen er godkjent, https://www.nrk.no/norge/na-ma-du-sjekke-om-vaskehjelpen-er-godkjent-1.14029851

Foreløpig er det ikke sagt noe spesifikt om hvilke sanksjoner som kan benyttes overfor privat­personer, eller hvilken offentlig myndighet som skal føre tilsyn med at privat­personer oppfyller sine plikter ved kjøp av renholds­tjenester. Arbeids­tilsynet er blant de etatene som kan gå inn i virksomheter som kjøper tjenester, men de har pr. i dag intet mandat for å gå inn i private hjem.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS