Det er ekstra viktig å legge til rette for gode hygiene­rutiner på kontoret, spesielt i influensa­sesongen. (Ill.foto: Colourbox)
Det er ekstra viktig å legge til rette for gode hygiene­rutiner på kontoret, spesielt i influensa­sesongen. (Ill.foto: Colourbox)

Gode hygiene­rutiner kan redusere syke­fraværet

Åpne kontor­landskap har mange steder tatt over for celle­kontorene. Dette gjør det lettere å samarbeide, men det byr også på større hygiene­utfordringer.

Publisert

Av Ole Alvik, Personal og Ledelse:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ifølge en under­søkelse fra hygiene­merket Tork er to av fem ansatte bekymret for å bli syke på grunn av dårlig hygiene. Derfor er det ekstra viktig å legge til rette for gode hygiene­rutiner på kontoret, spesielt i influensa­sesongen.

Majoriteten av norske kontor­arbeidere sitter i dag i et åpent landskap, og noen bedrifter opererer også med «free seating», hvor de ansatte kan flytte til en ny plass for hver dag. Dette betyr at de ansatte omgås mer i hverdagen og er mer utsatt for andres bakterier og virus. Ifølge en under­søkelse fra hygiene­merket Tork er to av fem ansatte bekymret for å bli syke på grunn av dårlig hygiene. Uansett er det viktig å legge til rette for gode hygiene­rutiner, ikke minst når influensa­sesongen står for døren.

Mange går på jobb syke

Det at to av fem ansatte bekymrer seg for å bli syke grunnet dårlig hygiene er kanskje ikke så rart, siden like mange innrømmer å ha gått på jobb når de har vært syke. Under­søkelsen viser attpåtil at halv­parten av de ansatte ikke vasker hendene etter at de har snytt seg, hostet eller nyst og en av tre vasker ikke hendene før de skal spise.

Når man da tenker på at på at virus og bakterier kan overleve i opptil flere måneder på overflater, kan det være smart for bedrifter å innføre en hygiene­strategi for å få bukt med smitte og holde syke­fraværet nede.

– I influensa­sesongen er det ekstra viktig å sette fokus på hygiene­rutinene på kontoret. Det trenger heller ikke gjøres veldig komplisert, du kan enkelt og greit sette opp et stativ med hånd­desinfeksjon ett eller flere steder på kontoret slik at de ansatte har enkel tilgang til enhver tid. Hånddesinfeksjon dreper mikro­organismene på sekunder og er en effektiv måte å rengjøre hendene på, forteller produkt- og markedssjef for Tork, Christine S. Rød.

Holder sykefraværet nede

Studier viser at hvis man implementerer gode hygiene­rutiner på kontoret, kan det redusere syke­fraværet med over 20 prosent. For arbeids­givere vil det også være positivt å vise at de setter hygiene i fokus og bryr seg om sine ansatte, noe som til gjengjeld kan øke arbeids­moralen blant de ansatte. I senere tid har vi også fått en egen dag dedikert til håndvask, som markeres inter­nasjonalt.

Kilde: Gode hygienerutiner kan redusere sykefraværet, http://ledernett.no/gode-hygienerutiner-kan-redusere-sykefrav%C3%A6ret

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Slik skaper du gode hygiene­rutiner på kontoret:

  1. Sett fram hygiene­produkter der det er naturlig, slik at de blir synlige. Da viser du både de ansatte og de besøkende at du bryr deg.
  2. Sørg for å alltid ha såpe og papir på toalettene, og gi de ansatte ansvaret for å fylle på med en gang det blir tomt. Da blir alle involvert og skaper gode rutiner.
  3. Sett opp hygiene­stativ med hånd­desinfeksjon og/eller hygiene­servietter på strategiske plasser rundt om på kontoret hvor de ansatte ferdes mest. Tilgjenge­lighet er viktig for at disse skal bli brukt.
Powered by Labrador CMS