Større organisasjons­endringer kan påvirke ansattes psykiske helse i vesentlig grad, viser Stamis undersøkelse. (Ill. etter Colourbox)

Organisasjons­endringer øker risikoen for psykiske plager

Større endringer er stadig økende i både privat og offentlig sektor. Stami har funnet økte helse­plager hos ansatte.

Publisert

I en ny studie fra Statens arbeidsmiljø­institutt har doktor­stipendiat Lise Fløvik m/kolleger funnet en økt forekomst av psykiske helse­plager hos ansatte i bedrifter som har gjennom­gått organisasjons­endringer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tidligere inter­nasjonale studier har indikert at så mange som to av tre større organisasjons­endringer ikke oppnår ønsket resultat, men er derimot ofte knyttet til lavere motivasjon blant ansatte, lavere produktivitet og lønnsomhet.

Funnene fra den nye studien kan tyde på at organisasjons­endringer kan påvirke ansattes psykiske helse i vesentlig grad. Dette kan muligvis kan være medvirkende til at organisasjons­endringer ofte ikke lykkes.

Ifølge Lise Fløvik viser den nye under­søkelsen at ansatte i bedrifter som hadde gjennom­ført større, enkel­tstående organisatoriske endringer, oftere rapporterte symptomer på angst og depresjon med et symptom­trykk av klinisk relevans, altså symptomer så frem­tredende at de kan kvalifisere til en angst- eller depresjons­diagnose.

– Dette kan inkludere symptomer som følelser av håpløshet, engstelse og utmattelse, forteller Fløvik.

De negative effektene på de ansattes psykiske helse vedvarte i hele to år etter at organisasjons­endringen hadde funnet sted.

Kilde: Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte, https://stami.no/organisatoriske-endringer-psykiske-plager-hos-ansatte/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS