Sykefravær er ikke en privatsak. Diagnosen er en privatsak. (Ill.foto: Colourbox)

God ledelse får ned syke­fraværet

Det er ikke IA-tiltak, men ledere som er både omsorgs­fulle og tøffe som får ned fraværet.

Publisert

Det mener admini­strerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel, på bakgrunn av en Fafo-rapport der de to norske forskerne Lise Lien og Hanne Bogen studerte bedrifter som har lyktes med å få ned syke­fraværet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Rapporten er laget med støtte fra NHOs Arbeids­miljø­fond og ser nærmere på bransjer som tradisjonelt sliter med høyt syke­fravær. Blant de under­søkte virksom­hetene er flere offentlige og private renholds­virksomheter.

– Rapporten forteller oss at de som lykkes, tør å både være omsorgsfulle og tøffe som arbeids­givere, sier Kaltenborn.

– Det er også interessant å se at flere av de offentlige virksom­hetene som har lyktes med syke­fraværet, sier at de har fått det til fordi de har tatt tak i syke­fraværet på grunn av mulig konkurranse­utsetting. Det viser jo at konkurranse­utsetting ikke bare øker kvaliteten på en tjeneste, men også bidrar til lavere sykefravær som følge av mer profesjonell oppfølging, sier hun.

Fafo-forsker Lise Lien gir følgende råd til ledere:

  • Still spørsmål og sett krav til (noe) aktivitet, også ved korttids­fravær.

  • Sats på tidlig og tett oppfølging.

  • Forsøk å dra opp grenser.

  • Fokuser sykdom vs vondter/plager som man kan jobbe med (med noe tilrette­legging).

  • Vurder tids­begrenset tilrette­legging og grense for omfang.

  • Sette grenser for inkludering?

  • Vurder dialog­regimet og arbeids­givers og arbeids­takers plikter.

  • Syke­fraværet er ikke en privatsak. Diagnosen er en privatsak.

  • Tettere oppfølging er «prisen» å betale.

Kilder:

Tydelige ledere får ned sykefraværet, https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/-ia-avtalen-er-ubetydelig/

-Fruktkurver og trening i arbeidstiden virker ikke, https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/-fruktkurver-og-trening-i-arbeidstiden-virker-ikke/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS