Negativ trend med tanke på stress, medbestemmelse, kjemikalier og tunge løft. (Ill.foto: Colourbox)

Verre for kvinner

En rapport fra svenske LO tyder på at kvinner stresser mer, har mindre selv­bestemmelse og utsettes mer for kjemi­kalier nå enn for 25 år siden.

Publisert

Utviklingen i arbeidsmiljø går i feil retning, og det er særlig kvinner i manuelle yrker som rammes, mener den svenske fagforeningen LO.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er konklusjonen i deres rapport "Bättre och bättre dag för dag?", som gransker hvordan det svenske arbeids­miljøet har forandret seg de siste 25 år. Rapporten gjengis i bladet Du och jobbet.

Fra 1991 til 2015 har:

  • Jobbstresset økt. Særlig gjelder dette kvinner i arbeidsyrker. Her har andelen som bare kan ta korte pauser, økt fra 16 til 77 prosent.
  • Egenkontrollen minket. Andelen av arbeids­kvinner som kan bestemme sin egen arbeids­takt, under halv­parten av en arbeids­dag, har økt fra 50 til 70 prosent.
  • Innflytelsen på arbeids­utførelsen minket. Andelen arbeids­kvinner som stort sett aldri får være med på å bestemme hvordan arbeidet skal utføres, har økt fra 40 til nesten 50 prosent. For andre grupper i yrkeslivet er det lite endring på de 25 årene.
  • Eksponeringen for kjemikalier økt. Når det gjelder hudkontakt med rengjørings- og desinfeksjons­midler, er det en meget negativ trend for arbeids­kvinner, og særlig i offentlig sektor. Der utsettes nesten 50 prosent for dette i dag, mens tallet på 1990-tallet var omtrent 33 prosent.
  • Antall tunge løft økt. Andelen av arbeids­takere som flere ganger daglig må løfte minst 15 kilo, har gått ned blant de fleste arbeids­takere, unntatt for kvinner i industrien.

Rapporten anbefaler blant annet at verne­ombudenes og de regionale verne­ombudenes roller blir forsterket og at alle ansatte får tilgang til kvalitets­sikret bedrifts­helse­tjeneste.

Kilde: Arbetarkvinnor har fått sämre arbetsmiljö, http://www.duochjobbet.se/nyhet/arbetarkvinnor-har-fatt-samre-arbetsmiljo/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS