Fysio­terapeutens behandling skal gjøre pasienten 20 prosent bedre på 10 færre dager enn den naturlige bedringen, for at pasienten synes det betaler seg å gå til fysioterapeut. (Ill.foto: Colourbox)

Når er det bryet verdt å gå til fysio­terapeut?

Nå er det tall­festet hvor mye raskere og bedre pasientene mener de bør bli, for at det skal lønne seg å gå til fysio­terapeut.

Publisert

Mennesker med smerter i rygg, nakke og skuldre blir jevnlig henvist til fysio­terapeut. Men også dem som ikke går til fysioterapeut, opplever at smertene avtar over tid. Så hva ønsker pasientene selv at behandlingen skal oppnå?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Svaret er: Fysioterapi skal gi en markant bedring for at de skal synes det var bryet verdt – i form av tid, penger og ressurser.

En forsker­gruppe fra Danmark og Nederland har gjennom­ført en under­søkelse blant 160 personer som var henvist til fysioterapeut pga. smerter i rygg, nakke eller skuldre.

Pasientene ble blant annet spurt om hvor mye bedring de forventet å se. Skulle behandlingen gi 40 prosent mer bedring? 30 prosent? 20 prosent?

Forskerne prøvde å finne det skjærings­punktet som pasientene ikke ville gå under. Med denne metoden fant de at behandlingen skulle gi 20 prosent bedring (i tillegg til den naturlige bedringen). Samtidig skulle bedringen gå 10 dager raskere enn den naturlige bedringen.

Pasientenes vurdering var den samme på tvers av kjønn, sosial status, alder og hvor de hadde vondt (nakke, skuldre eller rygg). Resultatene antas derfor å gjelde for en betydelig andel av dem som oppsøker fysio­terapeut.

Kilde: Ny viden: Hvornår er det umagen værd at gå til fysioterapeut? http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2018/oktober/08_hvornaar-er-det-umagen-vaerd-at-gaa-til-fysioterapeut

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS