Lekkasjer fra arbeidsliv og ut i privat­livet øker arbeids­takeres muskel­skjelett­plager, mener Stami-forsker. (Ill.foto: Colourbox)

Dårlig balanse mellom arbeidsliv og privatliv øker muskel­skjelett­plager

Forskere ved Stami har påvist at det er en sammen­heng mellom jobb-hjem-konflikter og muskel­skjelett­plager.

Publisert

Forsker ved Statens arbeidsmiljø­institutt (STAMI), Jolien Vleeshouwer, viser i en ny viten­skapelig publikasjon at lekkasjer fra arbeidsliv og ut i privat­livet gir dårlig søvn og øker arbeids­takeres muskel­skjelett­plager.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Arbeidslivet har endret seg, og skillet mellom hva som er arbeidstid og hva som er privat-tid er ikke like tydelig som før. For mange er det for eksempel en opplevelse av en forventning om at de skal være tilgjengelig hele tiden, sier forskeren bak studien, Jolien Vleeshouwer.

– En lekkasje fra jobb og inn privat­livet kan påvirke helsen, og nettopp derfor er det viktig å ha en god balanse mellom arbeidstid og privattid.

Når jobb berører privatliv

I følge Faktaboka 2018 opplevde om lag 14 prosent at kravene på jobben gikk utover privat­livet nokså ofte eller svært ofte. Det vil si at om lag 350 000 yrkes­aktive personer ofte opplever dette problemet.

Inkluderes de som kun opplever dette av og til berører dette rundt 37 prosent av norske yrkes­aktive, eller nærmere bestemt 925 000 arbeids­takere.

Nær 26 prosent av alle yrkes­aktive oppgir søvn­vansker siste måned. Det tilsvarer 660 000 yrkes­aktive. Om lag én av tre oppgir at vanskene helt eller delvis har sammen­heng med situasjonen på arbeids­plassen.

Hva er jobb-hjem-konflikt?

At arbeidslivet går ut over privat­livet betyr at vi ikke har nød­vendig over­skudd eller tid til å takle plikter og for­vent­ninger på hjemme­bane. Dette betyr mye for hvorvidt vi opplever konflikt mellom arbeids- og familielivet.

Konflikt mellom arbeids- og familieliv påvirker blant annet de ansattes muskel­skjelett­plager, blant annet fordi det påvirker søvn og skaper søvn­problem som igjen bidrar til økt antall smerte­steder (vondter) og, over tid, muskel­skjelett­smerter.

Kilde: Dårlig balanse mellom arbeidsliv og privatliv øker muskel­skjelett­plager hos arbeids­takere, https://stami.no/ubalanse-mellom-arbeidsliv-og-privatliv-oker-muskelskjelettplager/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS