Hotellrenholder er blant yrkene med høyest ergonomisk belastning. (Ill.foto: Colourbox)

Går det mot grenseverdier for ergonomisk belastning?

Svenske forskere mener at det går an å måle den ergo­nomiske belastningen under en arbeidsdag. Det åpner for å innføre grense­verdier.

Publisert

På sikt bør det derfor innføres grenser for fysisk belastning under en normal arbeidsdag.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette mener overlege Catarina Norlander og belastnings­ergonom Inger Arvidsson ved det svenske Arbets- och miljömedicin Syd. Dette melder det svenske tidsskriftet Du & Jobbet.

De to har utviklet tekniske metoder for å måle ergonomisk belastning, og benyttet den til å registere belastning for ca. 1000 personer i et sekstitalls ulike yrker.

Blant annet viste det seg at de som rengjør i hotell, har et ekstremt høyt arbeids­tempo, tunge belastninger og ugunstige arbeids­stillinger. De overskred ialt ni av de definerte nivåene og hadde en høy risiko for arbeids­skader.

I første omgang ønsker de to forskerne at måle­verdier og tiltaks­nivåer brukes som grunnlag for fore­byggende arbeid. Senere bør faste grense­verdier innføres. Da vil det bli lettere å kreve tiltak for å forbedre arbeids­miljøet, samt vurdere effekten av tiltakene.

Kilde: Kräver gränsvärden för ergonomisk belastning, http://www.duochjobbet.se/nyhet/kraver-gransvarden-for-belastning/

Se også: Tungt å rengjøre i hotell, http://renholdsnytt.no/tungt-%C3%A5-rengj%C3%B8re-i-hotell

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS