Fra pris­utdelingen. Fra venstre Siv Aronsen (teamleder renhold Skjeberg/Varteig), Unni Skaar (rådmann), Jannicke Heggum (teamleder renhold sentrum) og Torill Jansson (teamleder renhold Tune). (Foto: Tommy Kruse)

Renholdsteam hedret med pris

De tre renholds­teamene i Sarpsborg kommune har vunnet kommunens arbeids­miljø­pris (FÅRT-prisen).

Publisert

Teksten er skrevet av Tommy Kruse, Enhetsleder for Enhet eiendom i Sarpsborg kommune:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

FÅRT = kommunens verdisett, Fremtids­rettet, Åpen, Respektfull og Troverdig.

Juryen hadde følgende begrunnelse for tildeling av prisen:

Kjennetegn ved årets vinner er at enheten jobber systematisk med verdi­settet FÅRT og at det er stort fokus på arbeids­miljø, nærværs­arbeid og medarbeider­skap.

Enheten har hatt en langsiktig og målrettet jobb i gjennom flere år med HMS og IA. Det samarbeides tett med bedrifts­helse­tjenesten, lege, NAV, og HR. Det er høy score på medarbeider­undersøkelsen, og god oppfølging. Mange medarbeidere i enheten sier at de trives svært bra, og spesielt trekkes fram godt kollega­fellesskap og god relasjon til lederne.

Det er høyt fokus på ergonomi og det tas i bruk tekniske hjelpe­midler for å effektivisere arbeidet, men også for å unngå negative arbeids­belastninger. Spesielt når det gjelder innovasjon kan man si at enheten har satt Sarpsborg kommune på kartet, som en foregangs­kommune på sitt fagfelt. De er flinke til å ta i bruk nye løsninger og ny teknologi. Enheten jobber mot at alle som ønsker det skal få 100 % stillinger.

Til slutt, årets vinner er løsnings­orientert og opptatt av at de skaper en «vi-kultur». Vinneren av årets FÅRT-pris er de tre teamene på renhold, sa kommune­sjefen mens applausen og jubel­ropene spredte seg i lokalet.


Som leder for teamlederne Siv Aronsen, Jannicke Heggum og Torill Jansson er jeg meget stolt av jobben de utfører, og jeg synes prisen er veldig fortjent. Gjennom et systematisk arbeid over flere år ser vi resultater gjennom redusert syke­fravær, en stadig økning i gjennom­snittlig stillings­prosent, høy score på medarbeider­undersøkelsene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS