Industribedriftene har i det store og hele oppnådd IA-målene. Bildet er hentet fra Støren Treindustri. (Foto: Jan Tveita)

Vil ha inkluderende arbeidsliv for alle

Arbeids­ministeren vil gjøre inkluderende arbeids­liv til­gjengelig for alle, ikke bare for IA-bedrifter.

Publisert

Teksten er skrevet av Jan Tveita, HMS-magasinet.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I høst skal IA-avtalen reforhandles. 1. januar skal en ny avtale være på plass, hvis den videreføres. Det kan virke som om partene vil ha en ny avtale, men at det er behov for forandringer, melder frifagbevegelse.no.

– Jeg kan spore en stor IA-trøtthet, vi må ha mer energi inn i avtalen, sier NHOs Nina Melsom.

– Jeg er åpen for å videre­føre avtalen, men det må vesentlige endringer til. IA-avtalen har vært bra på den måten at partene har vært nødt til å sette seg ned og se på problemet sammen, men resultatet har ikke vært godt nok, sier arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie.

Ikke startet ennå

IA-avtalen ble inngått i oktober 2001. Rett før sommeren la en fag­gruppe som har vurdert IA-avtalen fram sine konklusjoner:

• Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen syssel­satte i befolkningen for øvrig har gått ned.

• Sykefraværet har så å si holdt seg uendret siden 2012.

• Sysselsettings­andelen blant funksjons­hemmede har vært stabil siden 2006.

Offentlig sykefravær

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er rimelig sikker på at alle parter, inklusive myndig­hetene, er tjent med en IA-avtale.

– Det har vært krevende å få ned syke­fraværet i offentlig sektor, sier Bjørnstad til nettstedet.

God avtale

Roger Bjørnstadhar som utgangspunkt at IA-avtalen er en god avtale.

– IA-avtalen fungerer bra, ikke minst på den enkelte bedrift. Selv om de tre delmålene kan oppleves å være mot­stridende, har syke­fraværet blitt redusert med over ti prosent siden avtalen ble inngått. Mange sektorer har nådd målet, sier Bjørnstad.

IA-trøtthet

Nina Melsom i NHO oppsummerer en IA-avtale-trøtthet blant sine medlems­bedrifter.

– For å videre­føre IA-avtalen, må vi ha inn mer energi i avtalen. NHO-bedriftene har i det store og hele oppnådd IA-målene. Det er offentlig sektor som henger etter, sier Melsom og sier at det er åpenbart at noe må gjøres i offentlig sektor.

Bare 30 prosent av bedriftene

Arbeids­minister Hauglie vil også se på om hvordan Staten bruker penger. Hun stiller spørsmål ved om IA-virkemidlene skal være eksklusive for IA-bedrifter.

– Staten bruker nesten én milliard kroner i året på IA-avtalen, og dette er tiltak kun for IA-bedrifter. Bare 30 prosent av bedriftene i privat sektor er IA-bedrifter. Det betyr at 70 prosent av bedriftene ikke har tilgang til arbeidslivs­sentrene.

– Jeg stiller spørsmålet om vi skal gjøre disse tiltakene til­gjengelig for alle bedrifter. Jeg skjønner at når de gikk inn IA-avtalen i sin tid, gjorde disse virke­midlene eksklusive, en gulrot. Spørsmålet nå er om de skal fortsette å være det, sier Hauglie.

Hun under­streker at det er uaktuelt å videre­føre dagens avtale.

Kilde: Hauglie vurderer å gjøre tiltak for inkluderende arbeidsliv tilgjengelige for alle - ikke bare IA-bedrifter, https://frifagbevegelse.no/nyheter/hauglie-vurderer-a-gjore-tiltak-for-inkluderende-arbeidsliv-tilgjengelige-for-alle--ikke-bare-iabedrifter-6.158.573525.5bdf6ca3fc

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS