Farlig for lungene: Renholds­arbeid over tid kan være skadelig for lungene. Kjemi­kalier fra spray­flasker er særlig skadelig, ifølge professor Cecilie Svanes. (Ill.foto: Colourbox)
Farlig for lungene: Renholds­arbeid over tid kan være skadelig for lungene. Kjemi­kalier fra spray­flasker er særlig skadelig, ifølge professor Cecilie Svanes. (Ill.foto: Colourbox)

Renholds­arbeid kan være like skadelig som røyking

Renholdere kan ha like redusert lunge­kapasitet som røykere. Spray­flasker får skylden, ifølge forskere ved Universitetet i Bergen.

Publisert

Forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) har funnet ut at rengjørings­midler til hus­arbeid er like skadelig for lunge­funksjonen som røyking.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Svekker lungene

Studien viser at de som har jobbet i rengjørings­bransjen i 20 år, har like svekket lunge­kapasitet som personer som har røykt 20 sigaretter om dagen, i samme periode, sier stipendiat Øistein Svanes, ved Klinisk institutt 2, UiB, som er første­forfatter av studien.

Han sier at dette kanskje ikke er så over­raskende, når man tenker på alle de små kjemiske partiklene man puster inn under rengjøringen.

I tillegg viser studien at renholds­arbeidere har 40 prosent større risiko for å utvikle astma enn andre.

I studien har forskerne fulgt 6000 renholdere i over 20 år, basert på den europeiske lungehelse­undersøkelsen ECRHS.

Studien har fått stor internasjonal oppmerksomhet, blant annet i The Daily Telegraph.

Studien er publisert i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Bruk ikke spray

Professor Cecile Svanes ved Institutt for global helse og samfunns­medisin, UiB,som har vært hoved­veileder i studien, sier at det er særlig rengjørings­midler på sprayflaske som er uheldige.

– De små partiklene fra sprayflaskene kan henge igjen i luften i timesvis etter man har vasket. Dermed kan man puste inn disse i lang tid etterpå. De små partiklene kan havne langt ned i lungene, noe som kan skape betennelse og fremme aldring av lungene, sier Svanes.

Forsknings­sentere som deltok i den europeiske lunge­helse­studien. (Grafikk: ECRHS)
Forsknings­sentere som deltok i den europeiske lunge­helse­studien. (Grafikk: ECRHS)

– Jeg vil anbefale å bruke såpe og vann i bøtte når man vasker. Men i det hele tatt trenger man ikke så mye kjemiske stoffer når man vasker, noe som mikro­fiber­klutene har vist, sier Cecilie Svanes.

Studien er finansiert av EUs rammeprogram Horizon 2020.

Kvinnelige renholdere mest utsatt for astma

I den viten­skapelige rapporten finner vi interessant forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder astma.

Blant de 6230 personene som ble fulgt i studien, jobbet 350 som renholder.

Når kvinner deles inn i grupper som ikke rengjorde, rengjorde hjemme eller jobbet som renholder, finner vi flest tilfeller av legemeldt astma (13,7 %) i den siste gruppen. Men blant menn var det færrest tilfeller av legemeldt astma (7,0 %) i denne gruppen.

Kilde: Renholdsarbeid kan være like skadelig som røyking, http://www.uib.no/med/115213/renholdsarbeid-kan-v%C3%A6re-skadelig-som-r%C3%B8yking

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Om studien

6230 personer ble fulgt, hvorav 3298 kvinner og 2932 menn.

Deres gjennom­snitts­alder var 34 år da studien begynte, og ved den siste opp­følgingen 54 år.

85,1 prosent av kvinnene rengjorde hjemme.

46,5 prosent av mennene rengjorde hjemme.

8,9 prosent av kvinnene jobbet som renholder.

1,9 prosent av mennene jobbet som renholder.

Powered by Labrador CMS