Arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie innfører nye tiltak mot kriminelle i arbeidslivet. (Foto: ASD)

Strengere krav til offentlige kontrakter

For å forhindre arbeidslivs­kriminalitet i offentlige innkjøp, varsler regjeringen nye retnings­linjer til offentlige virksomheter.

Publisert

Av Jan Tveita, hmsmagasinet.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Regjeringen innfører nye retnings­linjer som skal sikre at offentlige anskaffelser gjennom­føres og følges opp på en måte som motvirker arbeidslivs­kriminalitet. Retnings­linjene inn­arbeides i tildelings­brevene for 2018, som sendes fra departementene til offentlige etater.

– Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggs­arbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig. Vi vet at det forekommer useriøsitet og arbeidslivs­kriminalitet i forbindelse med noen av kontraktene. Det kan vi ikke akseptere, fastslår statsråd Anniken Hauglie.

Systematisk arbeid med kontraktene

Hun understreker at offentlig sektor må gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Formålet med retnings­linjene er å hjelpe offentlige virksom­heter til å tenke over hva som må stå i kontraktene de inngår - og hvordan de kan følge opp inngåtte kontrakter.

– Offentlige virksomheter må vurdere risikoen i kontraktene de inngår, og ha rutiner for konkret oppfølging. Jevnlige stikkprøver, der virksom­hetene innhenter arbeids­kontrakter og lønns­opplysninger fra dem man kjøper fra, kan være én måte å gjøre det på.

Nye krav til rapportering

For å sikre at offentlige virksom­heter arbeider mer systematisk med dette, stilles det nye krav om rapportering.

– Virksomhetene skal i års­rapporten sin redegjøre for hvilke systemer og rutiner de har for kontrakts­inngåelse - og for oppfølging av inngåtte kontrakter - slik at det ikke fore­kommer arbeidslivs­kriminalitet i anskaffelsene deres, forteller Hauglie.

Kilde: Nytt tiltak mot kriminelle i arbeidslivet, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-tiltak-mot-kriminelle-i-arbeidslivet/id2586826/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS