Arbeids­tilsynets ekstra­innsats rettet mot renholds­bransjen i 2013-2017 skal videre­føres i 2018-2019. (Ill.foto: Colourbox)

Renhold fortsatt under lupen

Arbeids­tilsynet vil i 2018 fortsette – og øke – sin nasjonale satsing på blant annet renholds­bransjen.

Publisert

Arbeids­tilsynet har prioritert tilsyn og veiledning i renholds­bransjen siden 2013 og vil videre­føre disse aktivitetene i 2018-2019.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tilsynet begrunner sin avgjørelse slik: Renholds­bransjen har store utfordringer når det gjelder lønns- og arbeids­vilkår, HMS-standarder og arbeidstid. Dette viser både Arbeids­tilsynets erfaringer fra satsingen i renholds­bransjen fra 2013 - 2017, Arbeids­tilsynets analyser av arbeids­miljø- og helse­tilstanden, samt relevant forskning om bransjen.

Renholdsbransjen er blant annet preget av lav organisasjons­grad, uoversiktlig organisering, utstrakt bruk av under­leverandører og høyt innslag av uten­landske arbeids­takere og arbeids­givere.

Deler av bransjen omfatter useriøse og til dels kriminelle aktører der uten­landsk arbeids­kraft arbeider under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.

Det er stor «turnover» i bransjen både når det gjelder ansatte og virksom­heter og det er en økende andel arbeids­takere som har midler­tidige stillinger og deltids­stillinger.

Renholdere er en av de yrkes­gruppene som rapporterer om høyest arbeids­relatert syke­fravær.

Det er fortsatt lav kunnskap hos inn­kjøpere av renholds­tjenester om at det er forbudt å kjøpe tjenester av ikke-godkjente renholds­virksomheter samt manglende kunnskap om pliktene som følger av informasjons- og påseplikten, melder Arbeids­tilsynet.

Kilde: Prioriterte aktiviteter for 2018, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/prioriterte-aktiviteter-for-2018/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS