Du kan forsøke å takle stresset ved å ta flere pauser, men arbeids­oppgavene vil sann­synligvis være der uansett – og med de samme tidsfristene som før. (Ill.foto: Colourbox)

Lær deg noe nytt og minsk stresset

Når du føler at du ikke helt strekker til på jobben, forsøker mange å trekke et dypt pust og slappe av. Men det er bedre heller å lære seg noe nytt.

Publisert

En ny studie publisert i tidsskriftet «Journal of Applied Psychology» påpeker at det er bedre å håndtere stress gjennom å lære noe nytt på jobben, heller enn å legge inn pauser i arbeidet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Stress beskrives ofte som en ubalanse mellom de krav vi møter og de ressurser vi har til rådighet. Det kan f.eks. være tidsnød, kompetanse eller konkrete verktøy for å utføre jobben, sier forskeren Jesper Kristiansen til bladet Arbejdsmiljoviden.

– For å komme kravene i møte må man enten minske kravene eller øke ressursene. Å tilegne seg ny kompetanse er én måte å øke ressursene på, slik at de matcher kravene, mener han.

Studien ble utført på arbeids­plasser med høy belastningen innenfor finans, omsorg og skole. Forskerne sammen­lignet to metoder for å minske stress: Den ene var å legge inn pauser i arbeids­dagen, den andre var kompetanse­utvikling innenfor eget arbeids­område. Det siste viste

Problemet med å legge inn flere pauser, er at antallet arbeids­oppgaver ikke endres. Og på mange arbeids­plasser er det vanskelig å redusere kravene.

Derfor er det bedre å forsterke med­arbeiderne, slik at de føler de har støtte, samt satse på kompetanse­utvikling slik at de føler seg rustet til å møte kravene.

Kilde: Lär dig nytt och minska stressen, https://www.prevent.se/arbetsliv/forskning/2018/lar-dig-nytt-och-minska-stressen/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS