Diplomene er delt ut og vises stolt fram. Fra venstre: Peter Hasbak og Frank Mengel mottok diplomet for Berendsen Tekstil Service avd. Bergen og Anja Dunker og Finn Olav Ås mottok diplomet for Nor Tekstil AS avd. Kristiansand. Hadsel ASVO, Midtre Namdal Vekst avd. Flatanger Vaskeri og Vekst Ålesund var ikke tilstede under utdelingen. Foto: NVK

Diplom til stabilt dyktige vaskerier

NVK har utdelt diplom til fem vaskerier for diplom for eksem­plarisk oppfølging av deres Teknisk Protokoll.

Publisert

Norsk Renseri- og Vaskeri­forening og Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn hadde sin felles års­konferanse på Sola Strand Hotel, 8.-10.mars 2018, der det ble delt ut diplom for eksem­plarisk oppfølging av Teknisk Protokoll.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De fem som mottok diplom for 2017 er:

  • Berendsen Tekstil Service avd. Bergen
  • Hadsel ASVO
  • Midtre Namdal Vekst avd. Flatanger Vaskeri
  • Nor Tekstil avd. Kristiansand
  • Vekst Ålesund

Diplomene henger svært høyt og deles kun ut til de vaskeriene som ikke har fått avvik gjennom hele året. Vaskeri­bransjen kan være stolt over kvalitets­styringen for 2017. Totalt har NVK utført 2718 mikro­biologiske kontroller i 2017. Bransje­standarden angir tiltaks­verdi for pakket institusjonstøy til 20 cfu/dm2, noe som er et særdeles strengt krav. I 2017 var 98,4% av kontroll­resultatene innenfor tiltaks­verdien for pakket tøy, noe som er et særdeles godt resultat.

NVK har i løpet av 2017 hatt tilsyn med 58 vaskerier og gjennomført 210 tilsyns­besøk av disse. Etter hvert tilsyns­besøk mottar vaskeriene konsulent­rapport og tilsyns­bevis med resultatet av tilsynet. Resultatet gis på en skala fra 1 til 7, der 7 er meget bra og 1 er ikke godkjent.

Kriteriene for å motta diplom er at resultatet gjennom året er på 6,9 (av 7,0) eller bedre, samtidig som vaskeriet må være godkjent med karakteren A/A+ i henhold til bransje­standarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner» dersom vaskeriet behandler institusjonstøy. Det innebærer svært få, om noen avvik, fra kravene for å kunne motta diplom. Det ligger derfor en eksemplarisk innsats til grunn når et vaskeri tilfreds­stiller kriteriene for diplom.

Kilde: Utdeling av diplomer for eksemplarisk oppfølging av Teknisk Protokoll, http://vaskeritilsynet.no/nyhet/540

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS