Journalist Trond Erik Hillestad, sjefredaktør Pål Sønsteli og annonsesjef Elisabeth Sjørbotten fra Renholdsnytt. (Foto: Tommy Harsvik)
Renholdsnytts redaktør Pål Sønsteli mottok prisen av Lisbeth Aasland og Lise Lotte Kjelsberg fra NFSR.
Lise Larsen (i midten) er tildelt NFSRs utmerkelse Årets servicehelt. Her flankert av Lisbeth Aasland og Inger Dahl fra NFSR.
Vidar Askelien er utnevnt til æresmedlem av Norsk Forening for Service og Renhold. Her flankert av Hege Wilsbeck og Lisbeth Aasland fra NFSR.

Bransjepris til Renholdsnytt

Renholdsnytt er tildelt NFSRs Bransjepris, mens Lise Larsen ble Årets servicehelt og Vidar Askelien utnevnt til æresmedlem.

Publisert

Pristildelingene fant sted under festmiddagen under NFSRs årskonferanse på Lillehammer 18.-20. april 2018.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Vi som står bak Renholdsnytt takker hjerteligst for å ha blitt tildelt den ærerike NFSRs Bransjepris.

Her er NFSRs begrunnelser for tildelingen av Bransjeprisen, Årets Servicehelt og æresmedlemskap:

Bransjeprisen 2018

Årets prisvinner har vært engasjert i renholds­faget i ca. 40 år. Vedkommende har stor kontakt­flate mot hele landet og mot Norden og Europa. Vedkommende har alltid vist stor interesse for alt som skjer i renholds­bransjen, og har formidlet dette på en meget god måte. Vedkommende har betydd og betyr fortsatt mye for diskusjonene og utviklingen i bransjen.

Bransjeprisen 2018 tildeles Renholds­nytt for sin til enhver tid tilstede­værelse og for sitt store engasjement for renholds­bransjen og renholds­faget.

Årets æresmedlem

NFSR, som er en sammen­slutning av NRTF og Husøkonom­forbundet, har til nå ikke utnevnt noen æres­medlemmer. NRTF utnevnte aldri noen. NFSR har derfor lyst til å ta opp tradisjonen fra Hukønom­forbundet med å utnevne æres­medlemmer.

Vedkommende personen har vært i renholds­bransjen i mer enn en mannsalder. Vedkommende har vært meget aktiv innen NRTF og var en viktig bidragsyter til fusjonen av foreningene i 2010. Vedkommende har sittet i styrene i 12 år.

I denne styre­perioden ble det også orden på økonomien til NRTF, blant annet ved å sørge for gode inntekter fra års­konferansene. De forbedret seg vesentlig etter at konferansene ble lagt til fergene i Skagerrak der deltakelsen på års­konferansen økte betraktelig, og med dét inntektene.

Det ble orden på medlems­registeret og det ble stiftet nye priser.

Vedkommende hadde en fin lederstil og er godt likt av alle.

Årets nye æresmedlem er Vidar Askelien.

Årets Servicehelt

Personen har utmerket seg på mange områder:

Personen fremstår som utrolig endrings­villig og løsnings­orientert, og har bidratt inn i sitt område på en slik måte at alle som jobber under personen er villig til å teste ut nye metoder og verktøy for å kunne øke ytelsene i en bedrift som er i gang med en endrings­prosess. Personen skaper trygghet for sine ansatte og har en åpen og god dialog. Personen er ikke redd for å ta i et tak selv, og yter ofte mer enn forventet. Personen har også et stort hjerte og er god til å ta vare på sine selv om personen også er tydelig på å stille krav. Personen involverer alle på sitt område slik at de får komme med sine innspill og meninger. Personen er tett på brukerne og har god dialog. Alle utfordringer løses på en god måte. Personens leder har mottatt flere tilbake­meldinger fra kontakt­personene på arbeids­plassen der de sier at personen og renholderne er unike og alltid kommer med gode løsninger. Dersom det skulle oppstå utfordringer er personen der med en gang for å bidra med forslag til hva som gjøres for å rette opp.

Personen er villig til å dele sin kunnskap og er opptatt av videre­utvikling både av seg selv og sine kollegaer. Personen er nysgjerrig på nye ting og ønsker å teste ut både nytt utstyr og nye metoder.

Personen er genuint opptatt av renholdsfaget.

Årets servicehelt er Lise Larsen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS