Faksimile fra AFA Forsäkrings rapport om fallulykker, som også har tall for yrkesgruppen renholdere.

Sverige: Kvinner ofte representert i fallulykker

Kvinnelige renholdere utgjør 16 prosent av alle kvinnelige arbeids­takere som årlig faller i trapp og skades alvorlig. Menn: 6 prosent.

Publisert
AFA Forsäkrings rapport.

I 2016 inntraff det 11 377 fall­ulykker i arbeids­tiden i Sverige. 7856 av disse var av typen fall i samme nivå, 1740 var fall fra høyde eller fra stige, mens 1781 var fall i trapp.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Drøyt 2000 fall ble klassifisert som alvorlige, det vil si at arbeids­takeren ble sykmeldt i mer enn 30 dager.

Dette fremkommer i Afa Försäkrings nye rapport «Fallolyckor på arbetet», som omtales i det svenske renholds­bladet Rent.

Kvinner faller også oftere fra stige

At vindus­pussere kan falle fra stige, er kanskje ikke så over­raskende [mer overraskende er hvorfor arbeids­giver ikke har lagt til rette for å løse oppgaven på tryggere måter, journ.anm.].

Men det er stor forskjell på kvinner og menn. Mens kvinnelige renholdere og vindus­pussere utgjorde 11 prosent av alle kvinner som hadde falt fra høyde eller stige i arbeidstiden, og skadet seg alvorlig, var det ingen mannlige renholdere og vindus­pussere som hadde falt fra høyde eller stige.

Utendørs og vinter

Den vanligste typen fallulykke skjer likevel på flatmark, utendørs og ikke minst på vinteren.

I Afa-rapporten forteller en kvinnelig renholder i alders­gruppen 46-55 år: «Jeg skulle gå inn på skolen. Det var mørkt og is på bakken utenfor skolen. Området tilhører skolen der jeg jobber. Jeg gled og skadet foten og skulderen.»

Resultatet var sykmelding i mer enn 30 dager.

Kvinnelige renholdere og vindus­pussere utgjør åtte prosent av alle kvinner som faller i samme nivå, det vil si på flatmark utendørs eller på et gulv innendørs – og skades alvorlig. For menn var tallet to prosent.

I 2016 var det totalt 1131 arbeids­takere som hadde alvorlige fall­ulykker på flatmark utendørs, og 828 som falt på samme nivå innendørs.

Fall i trapp

Blant kvinnelige arbeids­takere som skades alvorlig i trapp, jobber hele 16 prosent som renholder eller vindus­pusser. Blant mannlige arbeidstakere er tallet 6 prosent.

Kvinne i aldersgruppen 16-25 år: «Snublet i trappen og slo nedre del av rygg, halebein, lår og arm.» Resultat: Sykmelding i over 30 dager.

Skader på ulike kroppsdeler

Tall for ulykker med alvorlig skade, dvs. mer enn 30 dager sykmelding:

Blant (samtlige) kvinner som falt fra høyde eller fra stige, gikk det ut over armene i 18 prosent av tilfellene og fotleddet i 17 prosent av tilfellene. Også for menn ble de samme kroppsdelene oftest skadet, henholdsvis 15 prosent og 13 prosent.

For kvinner som falt på samme nivå, ble armene skadet i 28 prosent av tilfellene og beina i 17 prosent. Blant menn gikk det oftest ut over skulder, arm og fotledd (alle med 13 prosent).

Blant kvinner som falt i trapp, gikk det først og fremst ut over fotledd (26 prosent) og beina (17 prosent). For menn var tallene 23 prosent og 23 prosent.

Som bladet Rent tidligere har omtalt, har Afa Försäkring innledet et samarbeid med Svenska Judoförbundet for å lære arbeids­takere å falle på riktig måte.

Kilde: Vanligt att städare skadar sig i jobbet, https://www.cleannet.se/article/view/594229/vanligt_att_stadare_skadar_sig_i_jobbet

Rapporten fra AFA Forsäkring kan leses her (PDF-fil): https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/arbetsskaderapporten/ovriga-rapporter-om-arbetsskador-och-sjukfranvaro/f6345_delarapport_fallolyckor.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS