Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Handlet for 500 milliarder

Samlet innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor ble ca. 500,5 milliarder kroner i 2016.

Publisert

Det er 23 milliarder mer enn i 2015. Innkjøpene ut­gjorde en sjette­del av BNP i 2016. Dette fremgår av fersk statistikk fra Statistisk Sentral­byrå, melder anbud365.no.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kjøp av varer og tjenester i offentlig forvalting økte med 4% fra 2015 til 2016, men vare- og tjeneste­kjøp i offentlig forretnings­drift økte med beskjedne 1%.

I stats­forvaltningen vokste de totale inn­kjøpene med i underkant av 6%, mens brutto­investeringene i kommunal og fylkes­kommunal forvaltning økte med om lag 12%.

Kilde: Offentlige innkjøp sprengte 500 milliarder-grensen i 2016, https://www.anbud365.no/offentlige-innkjop-sprengte-500-milliarder-grensen-2016/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Kjøper renhold for 2,1 mrd.

I 2016 anslo NHO Service at renholds­markedet i Norge utgjorde ca. 17,8 milliarder kroner (inkludert både private og offentlige aktører).

Av dette kjøper privat sektor renhold for 8,6 milliarder kroner, mens det offentlige kjøper renhold for 2,1 milliarder kroner. Rengjøring i egenregi utgjør 7,0 milliarder kroner.

http://renholdsnytt.no/renhold-18-milliarder

Powered by Labrador CMS