Sykehus­innkjøp gjennom­fører blant annet anbuds­prosesser for medisinsk og ikke-medisinsk utstyr. (Ill.foto: Colourbox)

Sykehusene sparte 136 millioner

Innkjøps­giganten Sykehus­innkjøp skal ha gitt sine eiere, de fire regionale helse­foretakene, en gevinst på 136 millioner i sitt første driftsår.

Publisert

Det fremgår av årsrapporten for 2017. Sykehus­innkjøp forvalter et par tusen avtaler med anslått samlet verdi på 21 mrd. Ved sist årsskifte var nær 1200 anskaffelser med samlet verdi 22 mrd. planlagt eller i gang.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Sykehus­innkjøp ble etablert sein­vinteren 2015, men 2017 var året selskapet virkelig begynte å ta form. På ett år underveis etableringen økte antall ansatte fra 1 til 241. Sykehus­innkjøp er i dag representert på 27 steder omkring i Norge.

Nær halv­parten av avtalene hadde sitt hjem i Divisjon Sør-Øst. Ved siste års­skifte var det 1191 planlagte og pågående anskaffelser med en anslått årlig verdi på 22 milliarder. Om lag halv­parten av anskaffelsene foregikk i regi av Divisjon Vest.

Ifølge års­rapporten ble arbeidet med grønn kjemi gjennom­ført som planlagt

Kilde: Skaffet sine eiere gevinst på anskaffelser på nær 140 mill i første driftsår, https://www.anbud365.no/skaffet-sine-eiere-gevinst-pa-anskaffelser-pa-naer-140-mill-i-forste-driftsar/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Sykehusinnkjøp

har som oppgave er å gjennom­føre anskaffelser på vegne av alle helse­foretak i Norge.

Foruten medisinske kjøp, anskaffes det blant annet renholds­produkter og utstyr, fasilitets­tjenester, forbruks­materiell til bygg- og eiendoms­drift, kantine og storhus­holdning, og uklassifiserte anskaffelser.

Sykehus­innkjøp er i hovedsak ikke de som kjøper varer, utstyr eller tjenester, men gjør anskaffelsene og gjennom­fører anbud, og forvalter avtalene etter at de er inngått.

Hovedkontoret ligger i Vadsø.

Foretaket er delt inn i seks divisjoner: Divisjon nasjonale tjenester, divisjon lege­midler, divisjon nord, divisjon Midt-Norge, divisjon sør-øst og divisjon vest. I tillegg er det en felles stab med støtte­funksjoner, en økonomi­funksjon, og en avdeling for forretnings­utvikling.

Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eier­andelene er på 25 prosent hver.

Kilde: https://sykehusinnkjop.no/

Powered by Labrador CMS