Arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie (H) og hennes departement har strammet inn mot misbruk av renholds­registeret (arkivfoto: teh).

Forskrifts­endring skal stoppe søke-surfere

Den 1. januar ble det gjort endringer rundt renholds­registeret for å gjøre det lettere for Arbeids­tilsynet å avvise gjentatte søknader.

Publisert

Helt siden renholds­registeret ble innført, har et smutt­hull i lov­verket gjort det mulig for useriøse renholds­selskap å repetere søknads­prosessen nærmest i det uendelige: Så lenge et renholds­firma har en søknad inne til godkjenning, er det også lov å kjøre tjenester fra det, selv om firmaet åpenbart ikke oppfyller kvalitets­kravene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hindrer gjentatte søknader

Men den 1. januar 2018 ble det gjort en etter­lengtet endring i «Forskrift om offentlig godkjenning av renholds­virksomheter og om kjøp av renholds­tjenester».

Renholds­registeret er offentlig tilgjengelig via Arbeids­tilsynets nettside. Registeret gjør det enkelt for dem som skal kjøpe renhold å sjekke om renholds­leverandøren er godkjent.

Forskrifts­endringen som nå er innført av Arbeids- og sosial­departementet, innebærer at Arbeids­tilsynet kan avvise gjentatte søknader om godkjenning uten realitets­behandling, dersom tilsynet mener at renholds­virksomheten prøver å omgå kravene i forskriften.

Loven gjør det, som nevnt, mulig å tilby renholds­tjenester fra det tidspunktet tilbyderen har søkt om godkjenning. Forskrifts­endringen vil hindre at virksomheter kan søke flere ganger uten å oppfylle vilkårene, kun for å stå oppført i renholds­registeret og dermed kunne selge tjenester lovlig mens søknaden er under behandling.

Det gjøres også enkelte andre mindre endringer i forskriften.

Må dokumentere hvert tredje år

En annen forskrifts­endring, som gjøres gjeldende fra 1. april 2018, fastslår at godkjente virksom­heter hvert tredje år må sende inn dokumentasjon på at de fortsatt opp­fyller vilkårene for å være godkjent. Dette for å hindre at virksom­heter kan fortsette å stå som godkjent uten å fylle vilkårene.

Forskrift om godkjenning av renholds­virksomheter er tilgjengelig her (forskrifts­endringene kunn­gjøres av Lovdata om kort tid)

Renholds­registeret finner du her (Arbeidstilsynet.no)

Kilde: Styrkjer godkjenningsordninga for reinhald, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrkjer-godkjenningsordninga-for-reinhald/id2582804/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS