Renholdsnytt 4/2017

NYTT NUMMER: – Vi er den gruppen på huset som har minst sykefravær, og alle sier vi er så blide hele tiden, sier ledende renholder Catharina L. Austnes ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Se hva du kan lese om i Renholdsnytt 4/2017.

Publisert

Renholdsnytt 4/2017 er nå på vei ut til abonnentene, og i denne utgaven kan du lese om blant annet dette:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Leder: Står ved et veiskille
«Hvilken retning tar renholdsfaget når stadig færre er opptatt av å ta vare på renhold som fag?»
Les lederartikkelen her

Skattefradrag som virkemiddel
Det er bred enighet om å rydde opp og bekjempe svart arbeid i renholdsbransjen. NHO Service mener imidlertid at skattefradrag for tjenester i hjemmet er et virkemiddel som får for lite oppmerksomhet.

Strakk seg langt og lyktes i Alta
Kommunens ansatte fikk seg en tankevekker da deler av renholdet ble konkurranseutsatt. To år senere slo de tilbake og vant på effektivitet.

Nok en givende FDV-konferanse
Dyktige foredragsholdere, romslige pauser, god bevertning og givende nettverksbygging – og en smule famlende i valg av faglig retning.

Sykehusseminar satser bredt
Det loves spennende innslag under årets «Seminar for sykehusrenhold» i Stavanger 27.-29. september.

Portrettet: Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund
Kjemper for et anstendig arbeidsliv
– Uten renholdere ville hverdagslivet blitt veldig grått. Jeg er veldig stolt av at jeg er blitt valgt til å representere denne yrkesgruppen.

Høy trivsel gir lavt fravær
Ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg har renholdernes sykefravær sunket fra 20 til 3 prosent på under tre år. Endret arbeidstid fra kveld til dag er én av årsakene.

Lidenskap og penger bak grønne kjemikalier
Frosker, mennesker og naturen skal ha det bra. Ambisjonene har drevet eierne av det tyske kjemiske selskapet Werner & Mertz til å forsøke å gjøre det umulige mulig. Det har kostet penger, men å strekke seg etter det umulige har vært svært lønnsomt.

Bretter ut nytt verktøy
Sykehuset Innlandet HF har valgt Plania DV som FDVUverktøy. – Dette er et veldig spennende verktøy, og det letter arbeidet vårt å ha alt på ett brett, sier Ellen Hæreid Nylund.

Språk ingen hindring
Ved Thon Hotel Kautokeino er ingen av renholderne etnisk norske, heller ikke renholdslederen.

4service er på offensiven
4service har vært på oppkjøpsraid, og satser på ytterligere vekst. – Vi skal vokse i alle de store byene i Norge, sier konsernsjef Tor Rønhovde.

Juss og arbeidsmiljø:
Styrket vern for varslere
Du får en e-post fra en arbeidstaker som hevder at det er helsefarlig på jobben, at Svein sannsynligvis stjeler fra kassa og at avdelingsleder Sigrid trakasserer de ansatte. Kan påstandene stemme? Hvordan håndterer du e-posten? I arbeidsmiljøloven er det regler om varsling. Stortinget har nylig vedtatt endringer i disse reglene. Endringene trådte i kraft 1. juli 2017.
Advokat Erling Espolin Johnson i NHO Service gir en oversikt over hva endringene går ut på og hvikle krav som nå stilles arbeidsgiveren.

I tillegg finner du våre faste sider med:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS