Faksimile etter Katrin.
Faksimile etter Katrin.

Nettbasert opplæring

Katrin lanserer Academy, et opplærings­program for alle som arbeider med toaletter og industri­arbeids­plasser.

Publisert

Katrins mål er å overføre sin ekspertise og støtte partneres arbeid med salg og markeds­føring.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Akademiet er et tilbud i tillegg til tradisjonelle opplærings­metoder og utenfor kjerne­arbeidstid om man vil.

Katrin Academy Online inneholder blant annet:

  • Fakta om Katrins arbeid for bærekraft og hånd­hygiene, og om produktene

  • Katrins kalkylev­erktøy, materiell og sjekklister

  • Enkel å bruke på alle platt­former

  • Enkel tilgang 24/7

  • Finnes på svensk, dansk, norsk, engelsk, tysk, finsk, slovakisk og polsk

Kilde: Katrin Academy finns nu på katrin.com – onlinestödet för Katrins partner växer, http://www.katrin.com/se/about-katrin/news/Pages/Katrin-Academy-finns-nu-p%C3%A5-katrin-com.aspx

Gå til Katrin Academy Online: http://www.katrin.com/se/solutionsandservices/KatrinAcademy/Pages/default.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS