De nye pikto­grammene er hvite med en rød ramme. Illustrasjon etter EcoOnline

Kjemikalier med gammel merking må fjernes

Fra 1. juni vil det ikke lenger være lov å selge kjemi­kalier med de gamle oransje fare­symbolene. Produkter med denne merkingen må bytte etiketter eller trekkes fra markedet.

Publisert

Denne artikkelen er skrevet av Jan Tveita, hmsmagasinet.no:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Siden 2015 har stadig flere kjemikalie­produkter kommet med ny fare­merking på emballasje og etiketter, skriver EcoOnline på sine nettsider.

Nye symboler

De oransje­fargede symbolene er erstattet med pikto­gram som er hvite med en rød ramme. I tillegg er det kommet flere symboler. Denne merkingen er i henhold til det europeiske CLP-regelverket.

Vern av helse og miljø

CLP har til hensikt å sikre beskyttelse av helse og miljø gjennom standardisert og global klassifisering og merking av kjemikalier. CLP er basert på FNs Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

For at alle skulle få en mulighet til å selge ut produkter med gammel fare­merking, ble det gitt en frist på to år. Denne går ut 1. juni, og da må produkter med de gamle etikettene merkes om eller fjernes fra markedet.

Her er de nye fare­symbolene (pikto­grammene). Illustrasjon etter EcoOnline

Kilde: Kjemikalieprodukter med gammel faremerking må fjernes fra butikkhyllene, https://www.ecoonline.no/frist-clp-faremerking/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Er din virksomhet godt nok forberedt til CLP?

Dersom du produserer, selger, distribuerer eller importerer kjemi­kalier:

  1. Finnes produktene dine ute i butikk med gamle fare­symboler? Sørg for at disse blir merket om eller trukket tilbake fra markedet.
  2. Gå gjennom dine sikkerhets­datablad og under­søk om opplysningene der stemmer i henhold til de nye klassifiserings­kravene. Gjør det allerede i dag!
  3. Start å merke alle produktene med nye etiketter.
  4. Sørg for at kundene dine mottar det opp­daterte sikkerhets­databladet. Er man ikke nøye i dette leddet kan det få store konsekvenser i resten av verdikjeden.

Dersom du håndterer kjemi­kalier på arbeids­plassen din:

  1. Lær opp alle ansatte i hva de nye fares­ymbolene betyr. Et godt tips er å henge opp en oversikt der bruk av kjemi­kalier finner sted slik at informasjonen er lett synlig. Du kan for eksempel skrive ut en plakat på Miljødirektoratets nettsider.
  2. Undersøk om det finnes emballasje dere selv fyller på, og forsikre dere om at disse er utstyrt med korrekt merking
  3. Oppdater risiko­vurderingen slik at du kan avdekke om ny klassifisering påvirker risikoen. Det kan være at du blir overrasket.
  4. Still krav til leverandørene dine allerede nå om at produktene deres må merkes i henhold til CLP. Husk at dokumentasjon er ferskvare!

Du vil også finne mye bra informasjons­materiell på nettsidene til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

(Kilde: EcoOnline)

Powered by Labrador CMS