Torgeir Mork fra N3 Zones viser fram oppgraderte nett­sider og en ny Klima­kalkulator for matte­løsninger.
Torgeir Mork fra N3 Zones viser fram oppgraderte nett­sider og en ny Klima­kalkulator for matte­løsninger.
Klima­kalkulator for matte­løsninger. (Ill.: N3 Zones)
Klima­kalkulator for matte­løsninger. (Ill.: N3 Zones)

Nye nettsider hos N3 Zones

N3 Zones har lansert nye nett­sider og en ny klima­kalkulator som belyser miljø­aspekter rundt ulike matte­løsninger.

Publisert

Torgeir Mork fra N3 Zones Group viste fram de nye nett­sidene under FDV-konferansen Bygg Ren Verdi 2017. (N3 Zones er et ordspill på "entry zones" eller "inngangssoner", tidligere Renholdssoner).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Klima­kalkulatoren er laget med glimt i øyet og er selv­følgelig ikke ment å være viten­skapelig eksakt.

Målet er å bevisst­gjøre rundt det N3 Zones mener er forskjeller på å vedlike­holde entré- / matte­løsninger på stedet (som er metoden fra N3 Zones), sammen­lignet med å frakte tradi­sjonelle, vask­bare matter til og fra et vaskeri.

I kalkulatoren legger du inn antall entreer, antall matter pr. enter og leie­periode i antall år. Så får du ut forskjellen i CO2-utslipp, energi­forbruk, vann­forbruk og kjemikalie­bruk.

Les mer:

N3 Zones / Renholdssoner: http://n3zonesgroup.no/renholdssoner/

Klimakalkulator: http://n3zonesgroup.no/renholdssoner/forside/kalkulator/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS